Diagnostyka psychologiczna, testy osobowości

Dla kogo

Diagnostyka psychologiczna jest najczęściej zlecana przez psychiatrę jako element pełnego badania stanu psychicznego. Mogą z niej skorzystać również osoby zainteresowane poznaniem swojego poziomu inteligencji, funkcjonowania procesów poznawczych (koncentracji uwagi, pamięci, zdolności wzrokowo-przestrzennych) oraz oceną osobowości. Pomocna jest także w celu dookreślenia tożsamości transseksualnej, w tym w przebiegu procesu zmiany płci.

Co daje

Diagnoza pod kątem zaburzeń psychicznych (zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychotycznych, problemów osobowościowych), ocena neuropsychologiczna (badanie funkcji poznawczych pozwala ocenić czy dolegliwości psychiczne nie wiążą się z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego) oraz ocena intelektu. Badany otrzymuje pisemną opinię psychologiczną zawierającą wyniki przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące dalszego leczenia, terapii.

Stosowane testy

Metody diagnostyczne są dobierane indywidualnie. Badanie stanu psychicznego i osobowości: najczęściej stosowanym narzędziem jest kwestionariusz MMPI. Test składa się 567 pytań dotyczących różnych obszarów funkcjonowania. Analiza odpowiedzi pozwala określić dominujące dolegliwości i problemy badanego. Badanie neuropsychologiczne: składa się z baterii testów przeznaczonych do badania uwagi, pamięci wzrokowej i słuchowej, funkcji wykonawczych, funkcji wzrokowo-przestrzennych. Badanie intelektu: Skala Inteligencji Wechslera, Test Matryc Ravena.

Czas trwania

Pełna diagnostyka psychologiczna: 2 spotkania – 90 min i 180 min
Badanie osobowości – badanie MMPI plus wywiad: do 180 min
Badanie neuropsychologiczne: 90-120 min
Badanie poziomu inteligencji: 90-120 min

Diagnostyka obejmuje wywiad, obserwację, badanie testowe oraz sporządzenie opinii. W niektórych przypadkach wymagane są dodatkowe konsultacje.

Cena

  • Pełna diagnostyka psychologiczna: 600 pln
  • Badanie funkcji poznawczych: 250 pln
  • Badanie osobowości: 300 pln
  • Badanie poziomu inteligencji: 250 pln

Diagnostykę psychologiczną w Centrum-Ja wykonuje psycholog Dorota Babrzymąka.