Psychoterapia

Gdy cierpienie psychiczne jest uogólnione i nie ma wyraźnego związku z bieżącą sytuacją, może objawiać się stanami depresyjnymi, lękowymi lub psychosomatycznymi. W takich przypadkach racjonalne argumenty nie wystarczają, żeby uzyskać poprawę. Psychoterapia jest procedurą budowania relacji w taki sposób, aby możliwe stało się uwolnienie i przeżycie głęboko leżących emocji powodujących dyskomfort, które stają się wtedy bardziej zrozumiałe i kontrolowalne.

Dla kogo

Usługa jest skierowana do osób odczuwających objawy depresyjne, nerwicowe lub psychosomatyczne, a także przeżywających długotrwałe problemy w relacjach z ludźmi.

Co daje

Pomaga poznać i zrozumieć przyczyny objawów, uczy rozwiązywać leżące u ich podłoża wewnętrzne konflikty w sposób konstruktywny dla siebie i otoczenia. Pozwala lepiej poznać swoje potrzeby, wartości i postawy oraz zmienić się w kierunku większej niezależności i satysfakcji z życia.

Jak działa

W regularnej i długotrwałej relacji z psychoterapeutą ulegają osłabieniu mechanizmy obronne Klienta, skrywające na co dzień jego wewnętrzne dążenia i konflikty, które stają się wówczas widoczne. Terapeuta pomaga je zrozumieć, zaakceptować przyczyny i zdecydować, czy i jak mają być obecne w dalszym życiu.

Czas trwania

Od trzech miesięcy do kilku lat.

Cena

  • Pojedyncze spotkanie: 120 pln/50 min
  • Pakiet 5 spotkań: 550 pln
  • Wystawienie zaświadczenia: 150 pln

Psychoterapię indywidualną w orientacji psychodynamicznej prowadzi Izabela Wożyńska-Więch, Justyna Glińska.

Psychoterapię indywidualną w orientacji analitycznej prowadzi dr Beata Kot.

Psychoterapię indywidualną w orientacji poznawczo-behawioralnej prowadzi Dagmara Potęga-Sidorowicz i Karolina Wilk i Dorota Babrzymąka.