Terapia par i małżeństw

Dla kogo

Terapia dla par przeżywających kryzys i narastające nieporozumienia w związku. Terapię rozpoczynamy, jeśli w trakcie poprzedzających ją konsultacji udaje się ustalić z partnerami wspólny cel pracy i obszary do zmiany dla obojga partnerów.

Co daje

Możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera. Uczy skutecznego porozumiewania się, pozwala ustalić i usunąć mechanizmy napędzające konflikt oraz nauczyć się rozwiązywać je z korzyścią dla obu stron. Pomaga przejść przez kryzys do kolejnego etapu rozwoju w związku.

Jak działa

Psycholog niezaangażowany w konflikt, ani niezwiązany z żadną ze stron animuje i moderuje rozmowę. Bada naturę i przyczyny problemów uwzględniając wzorce rodzinne i doświadczenia życiowe partnerów oraz pomaga znaleźć rozwiązania akceptowalne dla obojga. Podczas pracy partnerzy nabywają umiejętności i wiedzę potrzebne do skutecznej komunikacji i samodzielnego rozwiązywania kryzysów w przyszłości.

Czas trwania

Od pięciu do piętnastu spotkań w czasie kilku miesięcy. Spotkania odbywają się najczęściej co 2 tygodnie.

Cena

  • Pojedyncze spotkanie: 200 pln/90 min.
  • Pakiet 3 spotkań: 550 pln
  • Pakiet 5 spotkań: 900 pln
  • Wystawienie zaświadczenia: 150 pln
  • Opieka nad dzieckiem w czasie sesji: 25 pln/90 min
Terapię par i małżeństw w Centrum-Ja prowadzą: Izabela Wożyńska- Więch, Justyna Glińska, Magdalena Krakowian- Rząca