Zespół

Izabela Wożyńska-Więch
Psycholog, założycielka poradni Centrum-Ja. Prowadzi psychoterapię indywidualną w ujęciu psychodynamicznym, terapię małżeństw i par oraz coaching zawodowy. Ma czternastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami przeżywającymi trudności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Ukończyła studia psychologiczne na KUL, odbyła podyplomowe studium psychoterapii indywidualnej i grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz podyplomowe studia z zarządzania zasobami ludzkimi na UW. Autorka artykułów i ekspert w czasopismach branżowych. Prywatnie mężatka, ma dwoje dzieci.
Justyna Glińska
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym i terapię par. Ma dziewiętnastoletnie doświadczenie kliniczne. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, odbyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z zaburzeniami osobowości, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania się. Pracuje także z osobami uzależnionymi. Mężatka, ma dwoje dzieci.
Beata Kot
Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, odbywała specjalizację z psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Szkoliła się w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej w OPP „Trójmiasto”. Zajmuje się diagnozą i leczeniem farmakologicznym zaburzeń psychicznych oraz prowadzi psychoterapię długoterminową. Posiada doświadczenie w leczeniu m.in. depresji, zaburzeń lękowych, trudności emocjonalnych, zaburzeń zachowania.
Dagmara Potęga-Sidorowicz
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 313). Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania i nastroju. Pracuje z osobami, które doświadczają kryzysów osobistych, problemów w relacjach z ludźmi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w publicznych i niepublicznych poradniach zdrowia psychicznego. W życiu prywatnym jest mężatką i mamą dwojga dzieci.
Magdalena Krakowian-Rząca
Psycholog, zajmuje się terapią par i rodzin w podejściu systemowym oraz terapią indywidualną. Posiada również doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, odbyła m.in. szkolenie dotyczące terapii rodzin w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, szkolenie poświęcone terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz inne. Jest mężatką, ma dwóch synów.
Karolina Wilk
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny, w trakcie szkolenia w zakresie Terapii Schematu. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży - szczególnie z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (napadami paniki, fobiami prostymi, fobią społeczną, zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi, zaburzeniami stresowymi pourazowymi (PTSD)) i zaburzeniami osobowości. Posiada także doświadczenie w pracy z dziećmi oraz rodzicami w ramach coachingu rodzicielskiego.
Agnieszka Lazarska
Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, odbywała specjalizację z psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu farmakologicznym m.in. zaburzeń osobowości, nastroju, snu, zaburzeń lękowych, a także wywołanych przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Od kilku lat zajmuje się również orzecznictwem psychiatrycznym.
Małgorzata Kwasek
Pedagog, psychoterapeuta. Ukończyła pedagogikę na UW oraz Szkołę Psychoterapii na UJ Collegium Medicum. Zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych oraz problemami rodzin. Pracuje też z rodzicami prowadząc warsztaty umiejętności wychowawczych, krótkoterminową terapię dla rodziców, czy doradztwo rodzicielskie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz z dziećmi w przedszkolach publicznych. W pracy terapeutycznej z małym pacjentem korzysta z różnych zabawek, rysunków, z terapii w piaskownicy, arteterapii, a także z komunikacji werbalnej. Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym, opiera się na podejściach niedyrektywnych.
Dorota Babrzymąka
Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie 4-letniego kursu w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT. Posiada kilkuletnie doświadczenie kliniczne, które zdobyła m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami z zaburzeniami psychotycznymi oraz zaburzeniami osobowości i depresją. W Centrum-Ja zajmuje się diagnostyką psychologiczną i psychoterapią indywidualną.
Agnieszka Róg
Psycholog, pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i parami w podejściu psychodynamicznym i systemowym. Zajmuje się także diagnozą trudności szkolnych uczniów w wieku od 8-18 r.ż. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, którego jest członkiem. Odbyła szkolenie z zakresu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w przez Laboratorium Psychoedukacji. Swoje doświadczenie zdobywała w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie oraz Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych na terenie Warszawy.
Magdalena Serbin
Studentka V roku psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, w trakcie realizacji specjalizacji w zakresie psychoterapii. W poradni Centrum-Ja organizuje pracę sekretariatu. Dotychczas doświadczenie zdobywała m. in. podczas praktyk w Szpitalu Wolskim na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym oraz w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM. Obecnie członkini Koła Naukowego Psychiatrii Klinicznej oraz konsultant Telefonu Zaufania dla Weteranów i Rodzin Weteranów.
Martyna Zabielska
Studentka IV roku psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w trakcie realizacji specjalizacji wspieranie rozwoju i kształcenia. W poradni Centrum-Ja pracuje jako recepcjonistka. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając praktyki w przedszkolu specjalnym. Po ukończeniu studiów magisterskich, planuje dalsze kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.