Badania umiejętności miękkich

Osobom, które chciałyby w profesjonalny sposób zmierzyć swoje funkcjonowanie w obszarach umiejętności miękkich, proponujemy do wykonania następujące testy:

1. Test INTE – mierzy poziom inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych. Czas wypełniania testu średnio: 10 min. Cena: 125 zł.
2. Test LMI – mierzy motywację osiągnięć, ukierunkowanie na cel, tendencje do rywalizacji. Czas wypełniania testu średnio: 40 min. Cena: 325 zł
3. Test CISS – mierzy preferowany styl radzenia sobie z sytuacjami stresującymi.  Czas wypełniania testu średnio: 15 min. Cena: 125 zł.
4. Test RFFT – mierzy sprawność wynajdowania nowych rozwiązań w ograniczonym czasie. Czas wypełniania testu średnio: 10 min. Cena: 175 zł.
5. Test NEO-PI-R – inwentarz osobowości, dostarcza wyczerpującego opisu osobowości. Czas wypełniania testu średnio: 45 min. Cena: 240 zł.

6. Test EPQ-R Kwestionariusz Osobowości Eysencka służy do diagnozy osobowości. Czas wypełniania testu średnio: 2 spotkania po 50 minut. Cena: 300 zł.
7. Test WKP (Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji) – mierzy preferencje zawodowe. Czas wypełniania testu średnio: 20 min. Cena: 160 zł.

Wykonanie każdego z testów poprzedzone jest 15 minutowym wywiadem. Na zakończenie badany otrzymuje opis wyników i zalecenia.

DLA PRACODAWCÓW, jako skuteczne narzędzie rekrutacyjne proponujemy pakiet testów mierzących kompetencje „miękkie” i osobowość kandydata do pracy na dane stanowisko.

Cena pełnego pakietu: 1600 zł.

Badanie kandydata do pracy obejmuje wywiad kompetencyjny, przeprowadzenie baterii testów i sporządzenie opinii psychologicznej na podstawie uzyskanych wyników.
Cena może być ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb pracodawcy i wykorzystanych testów.

W Centrum-Ja badania prowadzi psycholog diagnosta Agnieszka Jeleń i inni psychologowie