Czym jest psychoterapia dzieci i młodzieży?

Psychoterapia dzieci i młodzieży różni się od terapii dorosłych. Do gabinetu wchodzą wówczas nie tylko dzieci/ nastolatki mierzące się z jakimś kłopotem, ale również ich zmartwieni i zatroskani rodzice. Z tego powodu psychoterapeuta zaprasza najpierw rodziców, by poznać ich punkt widzenia a następnie spotyka się z dzieckiem/nastolatkiem, by poznać ich sposób patrzenia na zgłaszany kłopot. Terapia zawsze poprzedzona jest owymi konsultacjami, które mają na celu nazwanie problemu i zastanowienie się jaka forma leczenia będzie najbardziej adekwatna: indywidualna, grupowa, rodzinna. Czasami też terapeuta w trakcie konsultacji może wskazywać na inne niż psychoterapia formy pomocy.

Psychoterapia jest dialogiem i opiera się na rozmowie a jej założeniem jest uzyskanie lepszego rozumienia swojego świata wewnętrznego, co zwiększa zdolność do dokonania zmiany w zachowaniu, myśleniu, postrzeganiu jakiegoś elementu rzeczywistości. W przypadku dzieci sposobem rozmowy jest swobodna zabawa, w której dzieci ujawniają swoje myśli, pragnienia, doświadczenia. Terapeuta w ten sposób poznaje świat wewnętrzny dziecka i podczas regularnych spotkań konsultacyjnych z rodzicami, przybliża go im po to, by mogli lepiej rozumieć to, co dzieje się z ich dzieckiem. W przypadku nastolatków terapia przypomina rozmowę, w której nastolatek dzieli się tym, co przeżywa i z pomocą terapeuty stara się zrozumieć towarzyszące mu przeżycia i myśli. Wiek nastoletni wiąże się z powolnym usamodzielnianiem się młodej osoby i przekłada się na mniejsze włączanie rodziców nastolatka w terapię. Służy to temu, by nastolatek miał poczucie przestrzeni na przyglądanie się swoim uczuciom. Cel w terapii jest określany przez pacjenta, bo dzięki temu możliwe jest pojawienie się motywacji do pracy.

Kiedy zgłaszać się na psychoterapię?

Wychowanie dziecka zwykle wiąże się z wieloma rozterkami. Niejednokrotnie rodzice obserwują zaskakujące ich zachowania swoich podopiecznych, które budzą w nich szereg wątpliwości. Istnieje grupa zachowań adekwatnych dla danego wieku rozwojowego, jak koszmary senne, kłopoty z jedzeniem, wybuchy złości, które z czasem samoistnie zanikają. Jeśli jakieś zachowanie trwa dłużej i w znacznym stopniu zaburza codzienne funkcjonowanie dziecka/nastolatka i jego rodziny oraz przekłada się na pojawienie się innych trudności, wówczas warto rozważyć konsultację z psychoterapeutą, by zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami.

Ważne elementy psychoterapii dzieci i młodzieży

Psychoterapia jest procesem rozciągniętym w czasie. Częstotliwość spotkań jest zależna od zgłaszanego problemu i przyjętej metody leczenia. Najczęściej jednak spotkania odbywają się raz w tygodniu. Regularność spotkań ma ogromne znaczenie, ponieważ tylko dzięki stałości może budować się relacja między terapeutą i dzieckiem, w której dziecko ma szanse zaufać i przedstawić swoje trudności. Psychoterapeuta nie zastępuje rodzica, jest jedynie postacią, która ze względu na swoją neutralność pomaga dziecku przechodzić przez trudne myśli i uczucia. Budowanie zaufania wymaga poczucia komfortu, dlatego psychoterapeuta w swojej pracy kieruje się zasadą poufności – stara się przedstawiać rodzicom swoje rozumienie kłopotu nie ujawniając nikomu wątków poruszanych przez dziecko czy nastolatka. Wyjątek stanowi zagrożenie życia bądź zdrowia pacjenta wówczas terapeuta ma obowiązek poinformować rodziców. Skuteczność terapii i jej czas trwania jest wysoko skorelowana z rodzajem zgłaszanego problemu i zaangażowaniem każdej ze stron: dziecka, rodziców i psychoterapeuty. Brak regularności w spotkaniach, nieobecność rodziców na konsultacjach, częste nieobecności terapeuty mogą w znacznym stopniu spowalniać proces leczenia.

Agnieszka Róg – psychoterapeutka dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest dziedziną wciąż się rozwijającą i posiadającą wiele udokumentowanych badaniami metod. W naszym ośrodku psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży prowadzą:

mgr Anna Mioduszewska – psychoterapia dzieci od 6 roku życia, psychoterapia młodzieży

mgr Martyna Zabielska – psychoterapia behawioralno-poznawcza dzieci i młodzieży

mgr Anna Syropolska-Frelek – psychoterapia młodzieży

mgr Monika Tyszko – psychoterapia młodzieży

mgr Agnieszka Jeleń – pomoc psychologiczna dla dzieci od 10 r.ż i młodzieży

Idź do artykułu
Leczenie depresjiJak dbać o związekPokonywanie lękówPomoc dla dzieci i rodzicówRozwój zawodowyPytania o terapię