Leczenie bezsenności

Bezsenność jest poważnym problemem społecznym. Skarży się na nią 20-30% naszej populacji, a u 10% osób dorosłych zaburzenie to występuje w formie przewlekłej. Przyczyny bezsenności są różne, stąd jej leczenie zawsze powinien poprzedzać starannie zebrany wywiad kliniczny. Najczęściej problemy ze snem wyzwala stres czy choroby. Wykazano jednak, że kluczową rolę w utrwalaniu bezsenności odgrywają czynniki behawioralne (złe nawyki związane ze snem i dysfunkcyjne sposoby radzenia sobie z bezsenną nocą) oraz czynniki poznawcze (wzbudzenie poznawcze, myśli towarzyszące bezsennym nocom).

Jak leczyć bezsenność? Metody leczenia

Terapia skoncentrowana na redukcji tych czynników (terapia poznawczo-behawioralna bezsenności, ang. CBT-I) należy do podstawowych metod zalecanych w międzynarodowych standardach leczenia bezsenności. W meta-analizach badań nad skutecznością CBT-I wykazano, że po tej terapii 70-80% pacjentów uzyskuje istotną poprawę w zakresie snu, a efekty te są znacznie trwalsze niż efekty terapii lekami nasennymi.

Dla kogo

Osoby doświadczające trudności w zasypianiu i/lub utrzymaniu snu, braku wypoczynku po śnie, u których bezsenność jest dominującym problemem lub towarzyszy innym schorzeniom; osoby stosujące leki nasenne.

Co daje

Umiejętność radzenia sobie z bezsenną nocą bez tabletki nasennej, przeciwdziałanie utrwalaniu się bezsenności.

Jak działa

Pierwsze spotkanie koncentruje się wokół ustalenia przyczyn bezsenności (czynników predysponujących, wyzwalających oraz utrwalających), co pozwala ustalić optymalny program leczenia bezsenności. W terapii omawiane są kolejno różne techniki poznawczo-behawioralne. Część behawioralna ma na celu wprowadzenie zachowań wzmacniających fizjologiczne mechanizmy regulacji snu. Cześć poznawcza służy wyciszeniu w porze snu oraz przeciwdziałaniu konsekwencjom bezsenności w ciągu dnia.

Czas trwania

Trzy do pięciu spotkań.

Cena

  • Pojedyncze spotkanie z terapeutą: 160 pln/50 min
  • Konsultacja psychiatryczna: 220 pln/50 min oraz 200 pln/30 min

W Centrum-Ja leczeniem zaburzeń snu zajmują się spec. psychiatra Tomasz Krasowski, lek. med. Piotr Jażdżyk