Psychoterapia psychodynamiczna Warszawa

Jeśli spojrzymy na historię psychologii, to zauważymy, iż powstały różne nurty, które oferują odmienne podejście do problemów natury psychicznej. Jedną z propozycji jest między terapia psychodynamiczna, którą oferujemy w Warszawie. Terapeuta pracujący w tym podejściu jest znacznie bardziej aktywny niż tradycyjny psychoanalityk. Chociaż takie spotkanie przypomina w dużej mierze rozmowę, to jednak zdecydowanie bardziej aktywną stroną jest w tym przypadku klient.

Psychoterapia psychodynamiczna oferowana przez nas w mieście Warszawa opiera się na analizie przeszłości, która ma wpływ na bieżące problemy. Jednak odchodzi się tutaj od skojarzeń i symboli, które charakterystyczne są dla tradycyjnej psychoanalizy. W podejściu psychodynamicznym omawiane są między innymi relacje w rodzinie pierwotnej. Na sesji klient szuka przyczyn swoich problemów we wcześniejszych doświadczeniach życiowych z subtelną pomocą psychoterapeuty. Tego typu terapia psychodynamiczna w mieście Warszawa ma za zadanie nakierować pacjenta na źródło jego problemów.

Istota terapii psychodynamicznej proponowanej w Warszawie

Podczas terapii w nurcie psychodynamicznym istotnym elementem jest tak zwany proces przeniesienia. Oznacza to, że klient zaczyna ze swoim terapeutą odtwarzać istotne relacje ze swego życia. Emocje, które wcześniej były kierowane do znaczących osób z życia pacjenta, zostają przeniesione właśnie na relację z psychoterapeutą. Psychoterapia psychodynamiczna bywa skuteczna w przypadku wielu problemów. Osoba będąca na spotkaniu może między innymi odczuwać do terapeuty złość czy uważać go za zbyt natarczywego. To jednak często oznacza, iż został uruchomiony właściwy proces.

Dlatego tak ważna jest komunikacja podczas spotkań. Terapia psychodynamiczna, którą oferujemy w mieście Warszawa przynosi skutek, gdy terapeuta ma świadomość odczuć klienta w stosunku do niego. To pozwala na postępy w terapii. Warto, o tym pamiętać o tym, gdy decydujemy się na tego typu formę leczenia. Jeśli będziemy bowiem ukrywać nasze odczucia i emocje, może to spowodować, iż staniemy w miejscu i nie osiągniemy zamierzonego celu. Psychoterapia psychodynamiczna jest raczej procesem długofalowym i wymaga stworzenia pewnej więzi pomiędzy klientem a terapeutą.

Terapia psychodynamiczna w mieście Warszawa

Zadaniem terapeuty jest przede wszystkim pomóc pacjentowi zrozumieć swoje funkcjonowanie, którego mechanizmów dotychczas nie mógł on sobie samodzielnie uświadomić. Okazuje się bowiem, że na życie człowieka mają ogromny wpływ nieświadome mechanizmy działania, a także pewne wewnętrzne konflikty czy pragnienia. Poza tym każdy z nas ma swoje własne sposoby na interpretowanie rzeczywistości, co może powodować różne trudności. Terapia psychodynamiczna w mieście Warszawa pomaga uświadomić sobie wiele osobistych i emocjonalnych kwestii, co następnie przyczynia się do rozpoczęcia procesu radzenia sobie z aktualnymi problemami.

Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć, dlaczego reaguje on w określony sposób, a także na jakiej podstawie tworzy sobie określone sądy i czy są one właściwym sposobem rozumienia rzeczywistości. Taka terapia psychodynamiczna w mieście Warszawa pozwala na uporządkowanie wielu spraw. Ważne jest też zrozumienie, z czego wynikają przeżywane przez klienta emocje. Jednak zdecydowanie najważniejszym elementem psychoterapii psychodynamicznej jest pełne rozumienie pacjenta, powiązanie jego aktualnych problemów z jego całą historią, zarówno z bieżącymi jak i przeszłymi doświadczeniami.