CBT poradnia w Warszawie

Terapia poznawczo-behawioralna, dość często określana jest również jako CBT, czyli skrótem pochodzącym z języka angielskiego od Cognitive Behavioral Therapy. Należy do jednego z nurtów współczesnej psychoterapii i oznacza szczególny sposób pracy z klientem, który wymaga wsparcia psychologicznego. W naszej CBT poradni w mieście Warszawa terapeuci pracują także w tym nurcie. Wskazuje się na dwa podstawowe obszary pracy, na których się skupiają. Istotne są myśli, przekonania oraz towarzyszące im emocje, a także zachowania.

Oba te obszary mogą podlegać pracy terapeutycznej i należy im poświecić uwagę. Nasza CBT poradnia funkcjonująca w mieście Warszawa zatrudnia terapeutów, którzy wychodzą z założenia, iż każdy człowiek postrzega otaczającą go rzeczywistość w sposób indywidualny. Owa unikalność sprawia, iż w naszym umyśle powstają specyficzne myśli charakterystyczne dla danej osoby. Myślenie wpływa natomiast na nasze emocje i zachowania. W nurcie CBT prowadzona jest terapia schematu, którą proponujemy w naszej poradni w mieście Warszawa.

 

Terapie schematu w Warszawie

Czym charakteryzuje się terapia schematu? Otóż, jest to integracyjna teoria i terapia, która wywodzi się właśnie z nurtu CBT. Powstała ona w celu leczenia różnorodnych, utrwalonych problemów natury emocjonalnej, które mogły powstać w dzieciństwie czy wczesnej dorosłości. Łączy w sobie różne elementy teorii przywiązania, uczenia się, psychologii rozwojowej, a także modele terapeutyczne skoncentrowane na emocjach.

Terapia schematu przeznaczona jest dla wszystkich osób, które zainteresowane są zrozumieniem mechanizmów własnego funkcjonowania. Sprawdza się u osób z problemami trwającymi od dłuższego czasu i obejmującymi różnorodne sfery życia, a więc zarówno rodzinę, jak i związki, przyjaciół czy pracę. CBT poradnia przyjmuje również pacjentów z poważniejszymi zaburzeniami osobowości. Tutaj często spotyka się między innymi osobowość borderline czy osoby z problemami obsesyjno – kompulsyjnymi bądź antyspołeczne.

 

Terapie osobowości bordeline w CBT poradni w Warszawie

Dość szczególnym obszarem pracy jest terapia osobowości bordeline, która również odbywa się w naszej poradni znajdującej się na terenie Warszawy. Typ osobowości borderline jest rodzajem zaburzenia osobowości. Osobowość chwiejna emocjonalnie, oznacza między innymi częste zmiany nastroju, lęki, niekontrolowane wybuchy złości, a także nieadekwatne zachowania w określonych sytuacjach. Zaburzenie osobowości bordeline może wiązać się również z zachowaniami kompulsyjnymi. W tym przypadku pomocna bywa terapia schematu. Pozwala ona uporać się z wieloma trudnościami związanymi z tego typu osobowością.

Zaburzenie osobowości typu bordeline trzeba prawidłowo rozpoznać, a niestety, często jest błędnie diagnozowane jako nerwica. Stosowana bywa kuracja farmakologiczna, ale również i wieloletnia psychoterapia. Bardzo dobrze sprawdza się tutaj terapia schematu, którą adresujmy dla wszystkich osób z miast takich jak Warszawa.