ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ POŚWIĘCONĄ TEMATOWI LECZENIA UZALEŻNIEŃ LECZENIA UZALEŻNIEŃ
leczenie-uzaleznien.centrum-ja.com.pl

W Centrum-Ja leczymy uzależnienia od substancji psychoaktywnych takich jak:

 • alkohol
 • narkotyki
 • leki

 Leczymy także  uzależnienia behawioralne:

 • uzależnienie od hazardu
 • uzależnienie od seksu 
 • uzależnienie od pornografii 
 • inne kompulsywne zachowania seksualne
 • uzależnienie od zakupów
 • uzależnienie od jedzenia
 • uzależnienie od pracy

Uzależnienia związane z używaniem nowych technologii :

 • uzależnienie od gier komputerowych
 • uzależnienie od internetu
 • uzależnienie od smartfona
 • uzależnienie od mediów społecznościowych

Uzależnienia związane z kształtowaniem ciała:

 • Nałogowe uprawianie sportu
 • Szkodliwe opalanie się
 • Nałogowe poddawanie się operacjom plastycznym

Używamy zarówno pojęcia uzależnienia behawioralne, jak i zachowania kompulsywne. Wszystkie powyższe zachowania mogą mieć również charakter czynności szkodliwych dla zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Przez, co są wskazaniem do podjęcia psychoterapii. Zaleca się korzystanie jednocześnie z terapii indywidualnej, jak i grupowej.

 

 

 

 

Dla kogo?

Dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych lub czynności kompulsywnych. Proponujemy terapię indywidualną i grupową osobom, które przeszły proces detoksykacji w przypadku narkotyków i leków i mają minimum tydzień abstynencji w przypadku uzależnienia od alkoholu.

Co daje?

Diagnozę w zakresie uzależnienia.
Pomaga utrzymać abstynencję i prowadzić trzeźwe życie.

Terapia indywidualna umożliwia

 • Rozpoznanie indywidualnych mechanizmów tworzących i podtrzymujących uzależnienie.
 • Zamianę dotychczasowej funkcji jaką pełniła substancja lub czynność na działanie konstruktywne, które umożliwia zaspokojenie istotnych potrzeb i dalszy rozwój.
 • Tworzenie nowych, właściwych dla zdrowia psychicznego mechanizmów regulowania emocji.
 • Przepracowanie traumatycznych doświadczeń niejednokrotnie leżących u podłoża uzależnienia.

Terapia grupowa umożliwia

 • Zdobycie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, sposobów radzenia sobie z głodem i zapobiegania nawrotom choroby.
 • Pomaga tworzyć sieć wzajemnego wsparcia, a poprzez wzajemne zaufanie uczy się budowania bliskich i autentycznych relacji.

Jak działa? Czas trwania?

Leczenie uzależnienia zaczyna się od kilku konsultacji podczas których stawiana jest diagnoza dotycząca uzależnienia i omawiane są zasady i warunki dalszej pracy terapeutycznej. Terapia indywidualna trwa czas nieokreślony, chyba że terapeuta podczas konsultacji zaleci określoną liczbę spotkań. Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

 

Terapia grupowa polega na uczestnictwie w spotkaniach grupy terapeutycznej 1 raz w tygodniu przez 2 godziny. Minimalny czas uczestnictwa w terapii grupowej wynosi 6 miesięcy. Grupa ma charakter półotwarty. W trakcie jej trwania dołączają nowi uczestnicy. Maksymalna liczba uczestników to 10 osób. Po tym okresie każdy z uczestników samodzielnie decyduje o zakończeniu terapii.

Zapraszamy na kwalifikację do grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób z podwójną diagnozą

Grupa przeznaczona jest dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki ), uzależnionych od gier komputerowych, hazardu, z nałogowymi zachowaniami, a także dla osób z podwójną diagnozą tj. diagnozą uzależnienia i współistniejących  zaburzeń psychicznych takich jak: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, PTSD.

Forma i metody pracy:

Regularne cotygodniowe spotkania  w godzinach: 18.00- 20.00.

Kwalifikacja do grupy odbywa się poprzez konsultację indywidualną z terapeutami prowadzącymi.

Grupa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.

Terapia prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym z elementami terapii poznawczo- behawioralnej i psychoedukacji.

Minimalny czas uczestnictwa w terapii grupowej wynosi 6 miesięcy. Grupa ma charakter półotwarty. W trakcie jej trwania dołączają nowi uczestnicy.  Każdy z uczestników sam decyduje o zakończeniu terapii. Maksymalna liczba uczestników to 10 osób.

Prowadzący:

Justyna Glińska: certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista terapii uzależnień.

Paweł Wądołkowski: specjalista terapii uzależnień.

Cena

 • Sesja indywidualna220 -240 zł / 50 min
 • Sesja grupowa170 zł / 120 min

220 -240 zł / 50 min

170 zł / 120 min

Leczenie uzależnień w Centrum-Ja prowadzą:

Justyna Glińska – psycholog. psychoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień

Paweł Wądołkowski – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień

Agnieszka Szymalska – psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień