Proponujemy Państwu testy dla par, a także dla osób, które chcą lepiej poznać siebie, swojego partnera i związek:

  • Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych: bada sposób tworzenia relacji partnerskiej poprzez diagnozę stylu przywiązania partnerów. Diagnozujemy styl bezpieczny, styl lękowo- ambiwalentny, styl unikowy. Dzięki temu partnerzy mogą szybciej sprawdzić w jakim stopniu są dopasowani w obecnej relacji lub jak bardzo różnią się w sposobie tworzenia związku. To z kolei pomaga określić obszary do pracy terapeutycznej lub wskazać na potencjalne przeszkody w budowaniu relacji.Test opiera swoje założenia na teorii więzi, którą każdy człowiek tworzy w relacjach z opiekunami, a następnie przenosi ten wzorzec na inne bliskie relacje w swoim życiu. Dzięki rozpoznaniu nabytego stylu przywiązania mamy wpływ na jego korektę w dorosłym życiu, jeśli dowiemy się w jaki sposób utrudnia on nam tworzenie bezpiecznej relacji partnerskiej.
  • Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej, który służy do badania zachowań komunikacyjnych w związku. Kwestionariusz bada trzy ważne wymiary komunikacji w parze: wsparcie, zaangażowanie i deprecjację. Dzięki uzyskanym wynikom para może dowiedzieć się, jakie są jej mocne strony w komunikacji, a co zakłóca komunikację i nad czym warto pracować. W trakcie omówienia wyników testu terapeuta wskazuje na wadliwe style komunikacji i sposoby ich poprawy.

 

Cena

  • Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych (konsultacja i wykonanie testu)200 zł / 60 min
  • Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej (konsultacja i omówienie wyników)200 zł / 60 min

200 zł / 60 min

200 zł / 60 min