Aktualności

Badanie umiejętności miękkich

Wykonujemy następujące testy badające umiejętności miękkie:

1. Test  INTE: mierzy poziom inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych.

2. Test LMI: mierzy motywację osiągnięć, ukierunkowanie na cel, tendencje do rywalizacji.

3. Test CISS: mierzy preferowany styl radzenia sobie ze stresem.

4. Test RFFT: mierzy sprawność wynajdowania nowych  rozwiązań w ograniczonym czasie.

5. Test NEO- PI- R: inwentarz osobowości, dostarcza wyczerpującego opisu osobowości.

6. Test D2: mierzy tempo, dokładność i efektywność pracy.

7. Test WKP (Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji): mierzy preferencje zawodowe.

Zapraszamy do skorzystania z oferty!

 

 

Odpowiedzi ekspertów

Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatny
newsletter wejdź i zapisz się