Osobom, które chciałyby w profesjonalny sposób zmierzyć swoje funkcjonowanie w obszarach umiejętności miękkich, proponujemy do wykonania następujące testy:

 • Test INTE – mierzy poziom inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych.
 • Test LMI – mierzy motywację osiągnięć, ukierunkowanie na cel, tendencje do rywalizacji.
 • Test CISS – mierzy preferowany styl radzenia sobie z sytuacjami stresującymi.
 • Test RFFT – mierzy sprawność wynajdowania nowych rozwiązań w ograniczonym czasie.
 • Test NEO-PI-R – inwentarz osobowości, dostarcza wyczerpującego opisu osobowości.
 • Test EPQ-R Kwestionariusz Osobowości Eysencka służy do diagnozy osobowości.
 • Test WKP (Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji) – mierzy preferencje zawodowe.

 

Dla pracodawców, jako skuteczne narzędzie rekrutacyjne proponujemy pakiet testów mierzących kompetencje „miękkie” i osobowość kandydata do pracy na dane stanowisko.

Cena

 • Test INTE (czas wypełniania testu średnio: 10 min)125 zł
 • Test LMI (czas wypełniania testu średnio: 40 min) 325 zł
 • Test CISS (czas wypełniania testu średnio: 15 min)125 zł
 • Test RFFT (czas wypełniania testu średnio: 10 min)175 zł
 • Test NEO-PI-R (czas wypełniania testu średnio: 45 min)340 zł
 • Test EPQ-R (czas wypełniania testu średnio: 2 spotkania po 50 minut)400 zł
 • Test WKP (czas wypełniania testu średnio: 20 min)160 zł
 • Cena pełnego pakietu1500 zł

125 zł

325 zł

125 zł

175 zł

340 zł

400 zł

160 zł

1500 zł

Wykonanie każdego z testów poprzedzone jest 15 minutowym wywiadem. Na zakończenie badany otrzymuje opis wyników i zalecenia.

Badanie kandydata do pracy obejmuje wywiad kompetencyjny, przeprowadzenie baterii testów i sporządzenie opinii psychologicznej na podstawie uzyskanych wyników.

Cena może być ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb pracodawcy i wykorzystanych testów.

W Centrum-Ja badania prowadzi psycholog diagnosta Agnieszka Jeleń i inni psychologowie.