Zespół

Izabela Wożyńska-Więch
Psycholog, założycielka poradni Centrum-Ja. Prowadzi psychoterapię indywidualną w ujęciu psychodynamicznym, terapię małżeństw i par oraz coaching zawodowy. Ma piętnastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami przeżywającymi trudności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Ukończyła studia psychologiczne na KUL, odbyła podyplomowe studium psychoterapii indywidualnej i grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz podyplomowe studia z zarządzania zasobami ludzkimi na UW. Jest uczestnikiem seminarium na temat psychoanalitycznej pracy z parami prowadzonym przez Stanleya Ruszczyńskiego oraz Mary Morgan z Kliniki Tavistock. Autorka artykułów i ekspert w czasopismach branżowych. Prywatnie mężatka, ma dwoje dzieci.
Justyna Glińska
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym i terapię par. Ma dwudziestoletnie doświadczenie kliniczne. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z zaburzeniami osobowości, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania się. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Mężatka, ma dwoje dzieci.
Karolina Wilk-Strawa
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny, w trakcie szkolenia w zakresie Terapii Schematu. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży - szczególnie z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (napadami paniki, fobiami prostymi, fobią społeczną, zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi, zaburzeniami stresowymi pourazowymi (PTSD)) i zaburzeniami osobowości. Posiada także doświadczenie w pracy z dziećmi oraz rodzicami w ramach coachingu rodzicielskiego.
Dagmara Potęga-Sidorowicz
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 313). Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania i nastroju. Pracuje z osobami, które doświadczają kryzysów osobistych, problemów w relacjach z ludźmi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w publicznych i niepublicznych poradniach zdrowia psychicznego. W życiu prywatnym jest mężatką i mamą dwojga dzieci.
Agnieszka Róg
Psycholog, pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i parami w podejściu psychodynamicznym i systemowym. Zajmuje się także diagnozą trudności szkolnych uczniów w wieku od 8-18 r.ż. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, którego jest członkiem. Odbyła szkolenie z zakresu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w przez Laboratorium Psychoedukacji. Swoje doświadczenie zdobywała w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie oraz Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych na terenie Warszawy.
Magdalena Krakowian-Rząca
Psycholog, zajmuje się terapią par i rodzin w podejściu systemowym oraz psychoterapią indywidualną. Posiada również doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, odbyła m.in. szkolenie dotyczące terapii rodzin w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, szkolenie poświęcone terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz inne. Jest mężatką, ma dwóch synów.
Małgorzata Kwasek
Pedagog, psychoterapeuta. Ukończyła pedagogikę na UW oraz Szkołę Psychoterapii na UJ Collegium Medicum. Zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych oraz problemami rodzin. Pracuje też z rodzicami prowadząc warsztaty umiejętności wychowawczych, krótkoterminową terapię dla rodziców, czy doradztwo rodzicielskie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz z dziećmi w przedszkolach publicznych. W pracy terapeutycznej z małym pacjentem korzysta z różnych zabawek, rysunków, z terapii w piaskownicy, arteterapii, a także z komunikacji werbalnej. Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym, opiera się na podejściach niedyrektywnych.
Dorota Babrzymąka
Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie 4-letniego kursu w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT. Posiada kilkuletnie doświadczenie kliniczne, które zdobyła m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami z zaburzeniami psychotycznymi oraz zaburzeniami osobowości i depresją. W Centrum-Ja zajmuje się diagnostyką psychologiczną i psychoterapią indywidualną.
Beata Kot
Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, odbywała specjalizację z psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Szkoliła się w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej w OPP „Trójmiasto”. Zajmuje się diagnozą i leczeniem farmakologicznym zaburzeń psychicznych oraz prowadzi psychoanalityczną psychoterapię długoterminową. Posiada doświadczenie w leczeniu m.in. depresji, zaburzeń lękowych, trudności emocjonalnych, zaburzeń zachowania, snu i odżywiania się.
Martyna Zabielska
Absolwentka psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej na specjalizacji wspieranie rozwoju i kształcenia. W poradni Centrum-Ja pracuje jako recepcjonistka. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając praktyki w przedszkolu specjalnym. Planuje dalsze kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży.
Magdalena Cieślik
Absolwentka psychologii SWPS na specjalizacji "Psychologia kliniczna i zdrowia". W poradni Centrum-Ja organizuje pracę sekretariatu. Dotychczas doświadczenie zdobywała podczas praktyk oraz wolontariatów w Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym, Organizacji Studenckiej, działającej na Uniwersytecie SWPS, Klubie Kobiet Kreatywnych oraz Bawialni - Klubie dla mam i dzieci. Po ukończeniu studiów magisterskich planuje dalsze kształcenie w zakresie psychogeriatrii.
Magda Szczerbaciuk
Studentka IV roku psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej na specjalizacji wspieranie rozwoju i kształcenia. W poradni Centrum-Ja pracuje jako recepcjonistka. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas długoletniego wolontariatu w ramach działalności harcerskiej. Dalsze kształcenie planuje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.