Zespół

Izabela Wożyńska-Więch
Psycholog, psychoterapeuta, założycielka Poradni Centrum-Ja. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz terapię par i małżeństw. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami przeżywającymi trudności w życiu rodzinnym i zawodowym oraz pragnącymi wspomagać swój rozwój osobisty, chcącymi poprawić jakość swojego życia i relacji z innymi ludźmi. Odbyła podyplomowe Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Od 5 lat uczestniczy w seminarium na temat psychoanalitycznej pracy z parami prowadzonym przez Stanleya Ruszczyńskiego oraz Mary Morgan z Kliniki Tavistock w Londynie. Odbyła szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym realizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Ukończyła podyplomowe studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2003 r współpracuje z magazynem psychologicznym „Charaktery”, gdzie można znaleźć jej publikacje i komentarze eksperckie.
Umów wizytę
Justyna Glińska
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i specjalista terapii uzależnień. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz terapię par w nurcie integracyjnym. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Od 2006 roku współprowadzi Poradnię Psychologiczną Centrum-Ja. Pracuje z osobami dorosłymi cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne, zaburzenia odżywiania i zaburzenia osobowości, jak również z osobami doświadczającymi przemocy, z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin, a także z osobami z podwójną diagnozą. Leczy zarówno uzależnienia od substancji, jak i uzależnienia behawioralne. Ukończyła Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym pod patronatem Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii.
Umów wizytę
Karolina Wilk-Strawa
Psycholog, psychoterapeuta, prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz w konwencji Terapii Schematu - szczególnie osób z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (zaburzeniami lękowymi uogólnionymi, napadami paniki, fobiami prostymi, fobią społeczną, zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi, zaburzeniami stresowymi pourazowymi (PTSD)) i zaburzeniami osobowości. Ukończyła Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU oraz Szkołę Terapii Schematu, a także studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami w poradni zdrowia psychicznego, w oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych i onkologicznym oraz placówkach świadczących usługi w ramach zdrowia psychicznego - zarówno w zakresie diagnozy, jak i terapii indywidualnej oraz grupowej.
Umów wizytę
Tomasz Krasowski
Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia myślenia, nastroju i zachowania zdobyte m.in. w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, Klinice Psychiatrii w Lublinie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni dla Osób z Autyzmem w Radomiu. Proponuje porady pacjentom oczekującym rozpoznania swoich problemów psychicznych w aspekcie najnowszej wiedzy neurobiologicznej oraz ewentualnych ich powiązań z chorobami somatycznymi. Zawsze w porozumieniu z pacjentem proponuje plan i sposoby leczenia. Zapewnia monitorowanie farmakoterapii i psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem współwystępowania zaburzeń psychicznych z chorobami somatycznymi. Prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną w Puławach i Radomiu. W Poradni Centrum-Ja prowadzi konsultacje online.
Umów wizytę
Anna Syropolska-Frelek
Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i adolescentów od 16 r.ż. Ukończyła psychologię na UKSW oraz szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Doświadczenie zdobywała w publicznych placówkach służby zdrowia prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową, młodzieży i dorosłych. Pracuje z osobami przejawiającymi trudności w relacjach interpersonalnych, cierpiącymi z powodu depresji, zaburzeń lękowych i psychosomatycznych, natręctw. Udziela wsparcia osobom przechodzącym kryzysy osobiste, doświadczających przewlekłego stresu. Pracuje także z osobami pragnącymi lepiej poznać siebie, poprawić jakość swojego życia. W swojej pracy czerpie z dorobku nurtu psychoterapii psychoanalitycznej.
Umów wizytę
Anna Mioduszewska
Psycholog, pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą i dziećmi od 6 r.ż. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, a także na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Pracuje przy użyciu metod terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Powadzi terapię dzieci, które mają trudności w radzeniu sobie ze złością, cierpią z powodu nadmiernej nieśmiałości, odczuwają lęk, mierzą się z natrętnymi myślami i wykonywaniem różnych czynności (OCD).
Umów wizytę
Monika Tyszko
Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż., pracuje w nurcie psychodynamicznym. Szkoleniowo związana z Instytutem Analizy Grupowej „Rasztów”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach publicznej służby zdrowia, jak i w prywatnych ośrodkach zajmujących się pomocą psychoterapeutyczną.
 Pomaga osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów życiowych, trudności adaptacyjnych, trudności w relacjach, zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń osobowości.
Umów wizytę
Urszula Soczówka
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu integracyjnym. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Studium Terapii Uzależnień w szkole CARE w Broku oraz Podyplomowe Studia Coachingu w SGH w Warszawie. W trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Doświadczenie zdobywała w placówkach państwowej służby zdrowia i ośrodkach prywatnych. Pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, osobami przejawiającymi trudności w relacjach interpersonalnych, cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, lękowych i osobowości.
Umów wizytę
Agata Gołasa
Psycholog, prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu integracyjnym bazującym na nurcie humanistycznym. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz studium pomocy psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Obecnie jest w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Pracuje z osobami, które doświadczają trudności w relacjach, cierpiącymi z powodu obniżonego nastroju, lęków i depresji. Przyjmuje również w języku angielskim.
Umów wizytę
Martyna Zabielska
Psycholog, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na specjalizacji wspieranie rozwoju i kształcenia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz liczne szkolenia i kursy, m.in. studium terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT-EDU. Pracuje jako psycholog w publicznych żłobkach, gdzie zajmuje się wczesnym wykrywaniem trudności rozwojowych u małych dzieci, a także wspieraniem rodziców i kadry opiekunów. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w przedszkolu specjalnym. W Centrum-Ja pracuje z dziećmi od 2 r. ż. i ich rodzicami oraz z młodzieżą.
Umów wizytę
Agnieszka Jeleń
Psycholog, prowadzi diagnostykę psychologiczną osobowości i inteligencji, a także kompetencji społecznych, stylów radzenia sobie ze stresem, motywacji osiągnięć i predyspozycji zawodowych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą od 10 r. ż. doświadczającymi trudności w kontaktach z rówieśnikami, nadmiernej nieśmiałości, lęku czy złości. Trenerka Umiejętności Społecznych (TUS). Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Pracuje w przedszkolach, wspierając dzieci, rodziców oraz zespół w języku polskim i angielskim.
Umów wizytę
Oliwia Stępniak
Studentka V roku Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. W poradni Centrum-Ja pracuje jako recepcjonistka.
Gabriela Duchnowska
Studentka III roku psychologii w Wyższej Szkole Menedżerskej w Warszawie. Interesuje się wszystkim, co związane z psychologią i człowiekiem, a najbardziej diagnozą psychologiczną oraz psychologią dziecięcą. W Centrum-Ja pracuje jako recepcjonistka.