Zespół

Izabela Wożyńska-Więch
Psycholog, założycielka poradni Centrum-Ja. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz terapię par i małżeństw. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami przeżywającymi trudności w życiu rodzinnym i zawodowym oraz pragnącymi wspomagać swój rozwój osobisty i chcącymi poprawić jakość swojego życia i relacji z innymi ludźmi. Odbyła Podyplomowe Studium Psychoterapii indywidualnej i grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Od kilku lat uczestniczy w seminarium na temat psychoanalitycznej pracy z parami prowadzonym przez Stanleya Ruszczyńskiego oraz Mary Morgan z Kliniki Tavistock.
Justyna Glińska
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i specjalista terapii uzależnień. Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym i terapię par. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z zaburzeniami osobowości, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania się. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.
Karolina Wilk-Strawa
Psycholog, psychoterapeuta, prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz w konwencji Terapii Schematu - szczególnie osób z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (zaburzeniami lękowymi uogólnionymi, napadami paniki, fobiami prostymi, fobią społeczną, zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi, zaburzeniami stresowymi pourazowymi (PTSD)) i zaburzeniami osobowości. Ukończyła Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU oraz Szkołę Terapii Schematu, a także studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami w poradni zdrowia psychicznego, w oddziałach psychiatrycznych, neurologicznych i onkologicznym oraz placówkach świadczących usługi w ramach zdrowia psychicznego - zarówno w zakresie diagnozy, jak i terapii indywidualnej oraz grupowej.
Tomasz Krasowski
Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia myślenia, nastroju i zachowania zdobyte m.in. w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, Klinice Psychiatrii w Lublinie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni dla Osób z Autyzmem w Radomiu. Proponuje porady pacjentom oczekującym rozpoznania swoich problemów psychicznych w aspekcie najnowszej wiedzy neurobiologicznej oraz ewentualnych ich powiązań z chorobami somatycznymi. Zawsze w porozumieniu z pacjentem proponuje plan i sposoby leczenia. Zapewnia monitorowanie farmakoterapii i psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem współwystępowania zaburzeń psychicznych z chorobami somatycznymi. Prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną w Puławach i Radomiu. W Poradni Centrum-Ja prowadzi konsultacje online.
Piotr Jażdżyk
Lekarz specjalizujący się w dziedzinie psychiatrii dorosłych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego IPiN oraz w trakcie staży zagranicznych. W codziennej praktyce zajmuje się leczeniem dorosłych z chorobą afektywną dwubiegunową, depresją, zaburzeniami lękowymi, osobowości, snu, schizofrenią oraz z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych. Jest wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie realizuje badania naukowe z zakresu neurofizjologii i psychofarmakologii. Autor i współautor publikacji z dziedziny psychiatrii w czasopismach naukowych. Szczególnie interesuje się nowymi metodami farmakoterapii, w tym szybko działającymi lekami przeciwdepresyjnymi. W poradni Centrum-Ja przyjmuje pacjentów na wizyty stacjonarne.
Anna Syropolska-Frelek
Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i adolescentów od 16 r.ż. Ukończyła psychologię na UKSW oraz szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Doświadczenie zdobywała w publicznych placówkach służby zdrowia prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową, młodzieży i dorosłych. Pracuje z osobami przejawiającymi trudności w relacjach interpersonalnych, cierpiącymi z powodu depresji, zaburzeń lękowych i psychosomatycznych, natręctw. Udziela wsparcia osobom przechodzącym kryzysy osobiste, doświadczających przewlekłego stresu. Pracuje także z osobami pragnącymi lepiej poznać siebie, poprawić jakość swojego życia. W swojej pracy czerpie z dorobku nurtu psychoterapii psychoanalitycznej.
Anna Mioduszewska
Psycholog, pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą i dziećmi od 6 r.ż. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, a także na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Pracuje przy użyciu metod terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Powadzi terapię dzieci, które mają trudności w radzeniu sobie ze złością, cierpią z powodu nadmiernej nieśmiałości, odczuwają lęk, mierzą się z natrętnymi myślami i wykonywaniem różnych czynności (OCD).
Adam Dzik
Psycholog oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Ukończył psychologię na AEH w Warszawie, obecnie w trakcie szkolenia w Akademii Motywacji i Edukacji, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż. Doświadczenie zdobywał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w pracy w gabinecie prywatnym. Przyjmuje pacjentów z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (fobią społeczną, napadami paniki, uogólnionym zaburzeniem lękowym, fobiami prostymi, agorafobią), niskim poczuciem własnej wartości, poczuciem winy.
Monika Tyszko
Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż., pracuje w nurcie psychodynamicznym. Szkoleniowo związana z Instytutem Analizy Grupowej „Rasztów”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach publicznej służby zdrowia, jak i w prywatnych ośrodkach zajmujących się pomocą psychoterapeutyczną.
 Pomaga osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów życiowych, trudności adaptacyjnych, trudności w relacjach, zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń osobowości.
Urszula Soczówka
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu integracyjnym. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Studium Terapii Uzależnień w szkole CARE w Broku oraz Podyplomowe Studia Coachingu w SGH w Warszawie. W trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Doświadczenie zdobywała w placówkach państwowej służby zdrowia i ośrodkach prywatnych. Pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, osobami przejawiającymi trudności w relacjach interpersonalnych, cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju, lękowych i osobowości.
Martyna Zabielska
Psycholog, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na specjalizacji wspieranie rozwoju i kształcenia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz liczne szkolenia i kursy, m.in. studium terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT-EDU. Pracuje jako psycholog w publicznych żłobkach, gdzie zajmuje się wczesnym wykrywaniem trudności rozwojowych u małych dzieci, a także wspieraniem rodziców i kadry opiekunów. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w przedszkolu specjalnym. W Centrum-Ja pracuje z dziećmi i rodzicami dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Agnieszka Jeleń
Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W poradni Centrum-Ja prowadzi diagnostykę psychologiczną osobowości i inteligencji, a także kompetencji społecznych, stylów radzenia sobie ze stresem, motywacji osiągnięć i predyspozycji zawodowych. Trenerka Umiejętności Społecznych (TUS) w trakcie certyfikacji z całościowego Treningu Zastępowania Agresji (TZA) i szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży.
Dorota Madeja
Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Centrum-Ja zajmuje się diagnostyką psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym. W trakcie szkolenia w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT. Posiada kilkuletnie doświadczenie kliniczne, które zdobyła m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami przewlekle chorymi, z zaburzeniami psychotycznymi oraz z zaburzeniami osobowości i depresją.
Oliwia Stępniak
Studentka V roku Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. W poradni Centrum-Ja pracuje jako recepcjonistka.
Gabriela Duchnowska
Studentka III roku psychologii w Wyższej Szkole Menedżerskej w Warszawie. Interesuje się wszystkim, co związane z psychologią i człowiekiem, a najbardziej diagnozą psychologiczną oraz psychologią dziecięcą.