Zespół

https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/08/izabela-wozynska-wiech.png

Izabela Wożyńska-Więch


Psycholog, psychoterapeutka, założycielka Poradni Centrum-Ja. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz terapię par i małżeństw. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami przeżywającymi trudności w życiu rodzinnym i zawodowym oraz pragnącymi wspomagać swój rozwój osobisty, chcącymi poprawić jakość swojego życia i relacji z innymi ludźmi. Odbyła podyplomowe Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Od 6 lat uczestniczy w seminarium na temat psychoanalitycznej pracy z parami prowadzonym przez Stanleya Ruszczyńskiego oraz Mary Morgan z Kliniki Tavistock w Londynie. Odbyła szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym realizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Ukończyła podyplomowe studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2003 r współpracuje z magazynem psychologicznym „Charaktery”, gdzie można znaleźć jej publikacje i komentarze eksperckie.

więcej
https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/08/justyna-glinska.png

Justyna Glińska


Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i specjalistka terapii uzależnień. Obecnie kształci się w zakresie seksuologii klinicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz terapię par w nurcie integracyjnym. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Od 2006 roku współprowadzi Poradnię Psychologiczną Centrum-Ja. Pracuje z osobami dorosłymi cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia odżywiania i zaburzenia osobowości, jak również z osobami doświadczającymi przemocy, z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin, a także z osobami z podwójną diagnozą. Leczy zarówno uzależnienia od substancji, jak i uzależnienia behawioralne. Pomaga parom i osobom indywidualnym w problemach seksuologicznych. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym pod patronatem Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii.

więcej
https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/08/tomasz-krasowski.png

Tomasz Krasowski


Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia myślenia, nastroju i zachowania zdobyte m.in. w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, Klinice Psychiatrii w Lublinie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni dla Osób z Autyzmem w Radomiu. Proponuje porady pacjentom oczekującym rozpoznania swoich problemów psychicznych w aspekcie najnowszej wiedzy neurobiologicznej oraz ewentualnych ich powiązań z chorobami somatycznymi. Zawsze w porozumieniu z pacjentem proponuje plan i sposoby leczenia. Zapewnia monitorowanie farmakoterapii i psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem współwystępowania zaburzeń psychicznych z chorobami somatycznymi. Prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną w Puławach i Radomiu. W Poradni Centrum-Ja prowadzi konsultacje online.

więcej
https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/08/anna-syropolska-frelek.png

Anna Syropolska-Frelek


Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana analityczka grupowa. Ukończyła 4-letnie szkolenie podyplomowe w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Na co dzień pracuje z osobami doświadczającymi trudności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. na oddziale dziennym nerwic Szpitala Nowowiejskiego oraz w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W pracy korzysta z dorobku myśli psychoanalitycznej. Pracuje w oparciu o relację terapeutyczną. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 17 r.ż. oraz psychoanalizę grupową.

więcej
https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2023/04/P1017934b-1-2-scaled-e1681288820821.jpg

Anna Mioduszewska


Psycholog, psychoterapeutka behawioralno-poznawcza w trakcie certyfikacji. Pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą i dziećmi od 8 r.ż. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, a także na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Pracuje przy użyciu metod terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Powadzi terapię dzieci, które mają trudności w radzeniu sobie ze złością, cierpią z powodu nadmiernej nieśmiałości, odczuwają lęk, mierzą się z natrętnymi myślami i wykonywaniem różnych czynności (OCD).

więcej
https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/08/monika-tyszko.png

Monika Tyszko


Psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż., pracuje w nurcie psychodynamicznym. Szkoleniowo związana z Instytutem Analizy Grupowej „Rasztów”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach publicznej służby zdrowia, jak i w prywatnych ośrodkach zajmujących się pomocą psychoterapeutyczną. Pomaga osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów życiowych, trudności adaptacyjnych, trudności w relacjach, zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń osobowości.

więcej
https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2023/07/ewa-filipek-e1688726526974.png

Ewa Filipek-Iniarska


Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna. Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i parami. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie, kurs Analizy Więzi Prenatalnej, uczestniczyła w rocznym seminarium obserwacji niemowląt. W pracy psychologicznej oferuje wsparcie kobietom w ciąży i ich partnerom oraz pomoc w okresie poporodowym. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in.: na oddziale dziennym Centrum Psychoterapii Dolna 42, Nowowiejskim Szpitalu Psychiatrycznym, Akademickim Ośrodku Psychoterapii UWspecjalistycznej poradni PTPP. W Poradni Centrum-Ja pracuje z parami.

więcej
https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/08/martyna-zabielska.png

Martyna Zabielska-Pańczak


Psycholog, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na specjalizacji wspieranie rozwoju i kształcenia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz liczne szkolenia i kursy, m.in. studium terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT-EDU. Obecnie jest w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Pracuje jako psycholog w publicznych żłobkach, gdzie zajmuje się wczesnym wykrywaniem trudności rozwojowych u małych dzieci, a także wspieraniem rodziców i kadry opiekunów. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w przedszkolu specjalnym. W Centrum-Ja pracuje z dziećmi od 2 r. ż. i ich rodzicami oraz z młodzieżą.

więcej
https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/08/agnieszka-jelen.png

Agnieszka Jeleń


Psycholog, trenerka Umiejętności Społecznych (TUS). Zajmuje się diagnostyką psychologiczną osobowości i inteligencji, a także kompetencji społecznych, stylów radzenia sobie ze stresem, motywacji osiągnięć i predyspozycji zawodowych u osób dorosłych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą od 10 r.ż., pomagając im między innymi opanować lęk i nieśmiałość, poradzić sobie z obniżonym nastrojem, łatwiej nawiązywać relacje z rówieśnikami, poznać i zaakceptować siebie oraz zaaklimatyzować się w nowym środowisku lub sytuacji (w nowej szkole, po rozwodzie rodziców). Pracuje z osobami LGBTQ+. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolach, wspierając dzieci, rodziców oraz zespół w języku polskim i angielskim oraz w prywatnej poradni psychologicznej.

więcej
https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/08/pawel-wadolkowski.png

Paweł Wądołkowski


Pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi. Ukończył szkolenie w zakresie terapii behawioralno-poznawczej. Doświadczenie kliniczne zdobywał pracując jako terapeuta w Ośrodku stacjonarnym w Lipiance, Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi w Zagórzu, Poradni Uzależnień ul. Dzielna 7 w Warszawie, Centrum Pomocy Społecznej Warszawa-Śródmieście, Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie, Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia w Warszawie, prywatnym ośrodku leczenia uzależnień. Preferuje metodę pracy w nurcie terapii behawioralno-poznawczej. Ma doświadczenie w zakresie pracy w kontakcie indywidualnym, grupowym oraz prowadzenia warsztatów, grup, treningów.

więcej
https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/11/agnieszka-szymalska.png

Agnieszka Szymalska


Psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w podejściu integracyjnym. Pracuje z osobami dorosłymi, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i z uzależnionymi behawioralnie, z bliskimi osób uzależnionych, z osobami borykającymi się z problemami w relacjach, mającymi trudności w radzeniu sobie ze stresem, z cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju i osobowości, z osobami w kryzysach życiowych. Odbyła Proces szkoleniowy w Instytucie Psychologii Zdrowia zakończony certyfikatem. Ukończyła szkolenia z zakresu terapii humanistyczno-doświadczeniowej, pracy z osobami doświadczonymi traumami w dzieciństwie oraz terapii i wsparcia dla osób ze środowisk LGBTQ+. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Szpitalu Bródnowskim, w Ośrodku Readaptacyjno – Rehabilitacyjnym w Anielinie 2, w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu, w Ośrodku rehabilitacyjnym dla młodzieży w Kazuniu, w Stowarzyszeniu Eleuteria NZOZ Centrum Zdrowia oraz w prywatnych ośrodkach leczenia.

więcej
https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/11/tatiana-lysiak.png

Tatiana Łysiak


Psycholog, psychoterapeutka, nauczycielka Mindfulness. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej osób dorosłych doświadczających długotrwałego stresu oraz zmagających się z lękiem, obniżonym nastrojem, zaburzeniami psychosomatycznymi, bezsennością i depresją. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją neuropsychologia kliniczna oraz Studium Nauczycielskie Teacher for Mindfulness – Based Stress Reduction (MBSR). Obecnie jest uczestniczką Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii NLP(t) realizowanego przez Polski Instytut NLP oraz czteroletniego kursu  “Psychoterapia systemowa i psychodynamiczna rodzin, par i pacjentów indywidualnych” w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. W swojej pracy stosuje podejście integracyjne, łącząc różne nurty i metody psychoterapeutyczne – neurolingwistyczną psychoterapię NLP(t), hipnoterapię ericksonowską, terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz mindfulness (MBSR).

więcej
https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2023/11/agnieszka-zalewska-2-e1700136085641.png

Agnieszka Zalewska


Psycholog, prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych od 17 r.ż. w nurcie Gestalt. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS, Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii w nurcie Porozumienia Bez Przemocy. Obecnie jest w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Doświadczenie zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz w Szpitalu Psychiatrycznym na ul. Nowowiejskiej w Warszawie.

 

więcej
https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2023/11/jowita-dworniak-e1699633165277.png

Jowita Dworniak


Psycholog, seksuolog. Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym z dialogiem motywującym z osobami dorosłymi. Ukończyła psychologię i studia podyplomowe z seksuologii na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywała w prywatnych ośrodkach, stowarzyszeniach, jak i w publicznych placówkach ochrony zdrowia. Aktualnie jest w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w Akademii Motywacji i Edukacji.
Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w sferze seksualnej, relacyjnej, które mierzą się przewlekłym stresem i traumami. Prowadzi terapię osób borykających się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami lękowymi. Wspiera społeczność LGBTQ+.

więcej
https://www.centrum-ja.com.pl/wp-content/uploads/2022/08/gabriela-duchnowska.png

Gabriela Duchnowska


Studentka III roku psychologii w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Interesuje się wszystkim, co związane z psychologią i człowiekiem, a najbardziej diagnozą psychologiczną oraz psychologią dziecięcą. W Centrum-Ja pracuje jako recepcjonistka.

więcej