Zespół

Izabela Wożyńska-Więch
Psycholog, założycielka poradni Centrum-Ja. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz terapię par i małżeństw. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami przeżywającymi trudności w życiu rodzinnym i zawodowym oraz pragnącymi wspomagać swój rozwój osobisty i chcącymi poprawić jakość swojego życia i relacji z innymi ludźmi. Odbyła Podyplomowe Studium psychoterapii indywidualnej i grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Jest uczestnikiem seminarium na temat psychoanalitycznej pracy z parami prowadzonym przez Stanleya Ruszczyńskiego oraz Mary Morgan z Kliniki Tavistock.
Justyna Glińska
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i specjalista terapii uzależnień. Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym i terapię par. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z zaburzeniami osobowości, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania się. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.
Karolina Wilk-Strawa
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny, w trakcie szkolenia w zakresie Terapii Schematu. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży - szczególnie z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (napadami paniki, fobiami prostymi, fobią społeczną, zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi, zaburzeniami stresowymi pourazowymi (PTSD)) i zaburzeniami osobowości. Posiada także doświadczenie w pracy z dziećmi oraz rodzicami w ramach coachingu rodzicielskiego.
Tomasz Krasowski
Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia myślenia, nastroju i zachowania zdobyte m.in. w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, Klinice Psychiatrii w Lublinie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni dla Osób z Autyzmem w Radomiu. Proponuje porady pacjentom oczekującym rozpoznania swoich problemów psychicznych w aspekcie najnowszej wiedzy neurobiologicznej oraz ewentualnych ich powiązań z chorobami somatycznymi. Zawsze w porozumieniu z pacjentem proponuje plan i sposoby leczenia. Zapewnia monitorowanie farmakoterapii i psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem współwystępowania zaburzeń psychicznych z chorobami somatycznymi. Prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną w Puławach i Radomiu. W Poradni Centrum-Ja prowadzi konsultacje online.
Monika Gibaszek
Psycholog z wieloletnim doświadczeniem zgromadzonym w pracy w państwowej służbie zdrowia i w ośrodkach prywatnych. Przez wiele lat współpracowała z grupą Medicover. Odbyła szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuje w orientacji psychodynamicznej łącząc elementy różnych sposobów rozumienia ludzkiej psychiki, włączając psychoedukację, poradnictwo, antropologię kulturową, mentalizację. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz psychoterapię par. Pomaga osobom z zburzeniami osobowości, cierpiącymi z powodu obniżonego nastroju, zaburzeń nerwicowych, lękowych i psychosomatycznych. Wspiera w trudnych sytuacjach życiowych, dylematach tożsamości, radzeniu sobie ze stresem oraz w problemach adaptacji do zmian.
Piotr Jażdżyk
Lekarz specjalizujący się w dziedzinie psychiatrii dorosłych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego IPiN oraz w trakcie staży zagranicznych. W codziennej praktyce zajmuje się leczeniem dorosłych z chorobą afektywną dwubiegunową, depresją, zaburzeniami lękowymi, osobowości, snu, schizofrenią oraz z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych. Jest wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie realizuje badania naukowe z zakresu neurofizjologii i psychofarmakologii. Autor i współautor publikacji z dziedziny psychiatrii w czasopismach naukowych. Szczególnie interesuje się nowymi metodami farmakoterapii, w tym szybko działającymi lekami przeciwdepresyjnymi. W poradni Centrum-Ja przyjmuje pacjentów na wizyty stacjonarne.
Anna Syropolska-Frelek
Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i adolescentów od 16 r.ż. Ukończyła psychologię na UKSW oraz szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Doświadczenie zdobywała w publicznych placówkach służby zdrowia prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową, młodzieży i dorosłych. Pracuje z osobami przejawiającymi trudności w relacjach interpersonalnych, cierpiącymi z powodu depresji, zaburzeń lękowych i psychosomatycznych, natręctw. Udziela wsparcia osobom przechodzącym kryzysy osobiste, doświadczających przewlekłego stresu. Pracuje także z osobami pragnącymi lepiej poznać siebie, poprawić jakość swojego życia. W swojej pracy czerpie z dorobku nurtu psychoterapii psychoanalitycznej.
Anna Mioduszewska
Psycholog, pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą i dziećmi od 6 r.ż. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, a także na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Pracuje przy użyciu metod terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Powadzi terapię dzieci, które mają trudności w radzeniu sobie ze złością, cierpią z powodu nadmiernej nieśmiałości, odczuwają lęk, mierzą się z natrętnymi myślami i wykonywaniem różnych czynności (OCD).
Adam Dzik
Psycholog oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Ukończył psychologię na AEH w Warszawie, obecnie w trakcie szkolenia w Akademii Motywacji i Edukacji, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż. Doświadczenie zdobywał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w pracy w gabinecie prywatnym. Przyjmuje pacjentów z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (fobią społeczną, napadami paniki, uogólnionym zaburzeniem lękowym, fobiami prostymi, agorafobią), niskim poczuciem własnej wartości, poczuciem winy.
Monika Tyszko
Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż., pracuje w nurcie psychodynamicznym. Szkoleniowo związana z Instytutem Analizy Grupowej „Rasztów”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach publicznej służby zdrowia, jak i w prywatnych ośrodkach zajmujących się pomocą psychoterapeutyczną.
 Pomaga osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów życiowych, trudności adaptacyjnych, trudności w relacjach, zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń osobowości.
Martyna Zabielska
Psycholog, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na specjalizacji psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz szkolenia, dające uprawnienia do pracy diagnostycznej z dzieckiem. Pracuje w publicznym żłobku, prowadząc obserwacje mające na celu wytypowanie dzieci wymagających wczesnej interwencji i pomocy specjalistycznej. Udziela konsultacji wychowawczych oraz porad dla rodziców. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w przedszkolu specjalnym. W Centrum-Ja udziela porad oraz konsultacji rodzicom dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, mierzącym się z trudnościami wychowawczymi.
Agnieszka Róg
Psycholog, pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi od 10 r.ż. oraz młodzieżą w podejściu psychodynamicznym i systemowym. Zajmuje się także diagnozą trudności szkolnych uczniów w wieku od 8-18 r.ż. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Odbyła szkolenie z zakresu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Laboratorium Psychoedukacji. Swoje doświadczenie zdobywała w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie oraz Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych na terenie Warszawy.
Dorota Madeja
Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Centrum-Ja zajmuje się diagnostyką psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym. W trakcie szkolenia w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT. Posiada kilkuletnie doświadczenie kliniczne, które zdobyła m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami przewlekle chorymi, z zaburzeniami psychotycznymi oraz z zaburzeniami osobowości i depresją.
Agnieszka Jeleń
Studentka V roku Psychologii na UKSW na specjalizacji sądowej i penitencjarnej. W Centrum-Ja pracuje jako recepcjonistka. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wieloletniego wolontariatu w bibliotece, organizując wydarzenia dla dzieci w wieku szkolnym. W przyszłości chciałaby łączyć zainteresowania naukowe z pracą psychoterapeuty.
Oliwia Stępniak
Studentka IV roku Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. W poradni Centrum-Ja pracuje jako recepcjonistka.