Zespół

Izabela Wożyńska-Więch
Psycholog, założycielka poradni Centrum-Ja. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz terapię par i małżeństw. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami przeżywającymi trudności w życiu rodzinnym i zawodowym oraz pragnącymi wspomagać swój rozwój osobisty i chcącymi poprawić jakość swojego życia i relacji z innymi ludźmi. Odbyła Podyplomowe Studium psychoterapii indywidualnej i grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Jest uczestnikiem seminarium na temat psychoanalitycznej pracy z parami prowadzonym przez Stanleya Ruszczyńskiego oraz Mary Morgan z Kliniki Tavistock.
Umów wizytę
Justyna Glińska
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym i terapię par. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z zaburzeniami osobowości, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania się. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.
Umów wizytę
Karolina Wilk-Strawa
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny, w trakcie szkolenia w zakresie Terapii Schematu. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży - szczególnie z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (napadami paniki, fobiami prostymi, fobią społeczną, zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi, zaburzeniami stresowymi pourazowymi (PTSD)) i zaburzeniami osobowości. Posiada także doświadczenie w pracy z dziećmi oraz rodzicami w ramach coachingu rodzicielskiego.
Umów wizytę
Agnieszka Róg
Psycholog, pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi od 10 r.ż. oraz młodzieżą podejściu psychodynamicznym i systemowym. Zajmuje się także diagnozą trudności szkolnych uczniów w wieku od 8-18 r.ż. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, którego jest członkiem. Odbyła szkolenie z zakresu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Laboratorium Psychoedukacji. Swoje doświadczenie zdobywała w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie oraz Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych na terenie Warszawy.
Umów wizytę
Tomasz Krasowski
Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia myślenia, nastroju i zachowania zdobyte m.in. w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, Klinice Psychiatrii w Lublinie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni dla Osób z Autyzmem w Radomiu. Proponuje porady pacjentom oczekującym rozpoznania swoich problemów psychicznych w aspekcie najnowszej wiedzy neurobiologicznej oraz ewentualnych ich powiązań z chorobami somatycznymi. Zawsze w porozumieniu z pacjentem proponuje plan i sposoby leczenia. Zapewnia monitorowanie farmakoterapii i psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem współwystępowania zaburzeń psychicznych z chorobami somatycznymi. Prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną w Puławach i Radomiu. W Poradni Centrum-Ja prowadzi konsultacje online.
Umów wizytę
Dagmara Potęga-Sidorowicz
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 313). Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania i nastroju. Pracuje z osobami, które doświadczają kryzysów osobistych, problemów w relacjach z ludźmi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w publicznych i niepublicznych poradniach zdrowia psychicznego.
Umów wizytę
Monika Gibaszek
Psycholog z wieloletnim doświadczeniem zgromadzonym w pracy w państwowej służbie zdrowia i w ośrodkach prywatnych. Przez wiele lat współpracowała z grupą Medicover. Odbyła szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuje w orientacji psychodynamicznej łącząc elementy różnych sposobów rozumienia ludzkiej psychiki, włączając psychoedukację, poradnictwo, antropologię kulturową, mentalizację. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz psychoterapię par. Pomaga osobom z zburzeniami osobowości, cierpiącymi z powodu obniżonego nastroju, zaburzeń nerwicowych, lękowych i psychosomatycznych. Wspiera w trudnych sytuacjach życiowych, dylematach tożsamości, radzeniu sobie ze stresem oraz w problemach adaptacji do zmian.
Umów wizytę
Anna Syropolska-Frelek
Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i adolescentów od 16 r.ż. Ukończyła psychologię na UKSW oraz szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Doświadczenie zdobywała w publicznych placówkach służby zdrowia prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową, młodzieży i dorosłych. Pracuje z osobami przejawiającymi trudności w relacjach interpersonalnych, cierpiącymi z powodu depresji, zaburzeń lękowych i psychosomatycznych, natręctw. Udziela wsparcia osobom przechodzącym kryzysy osobiste, doświadczających przewlekłego stresu. Pracuje także z osobami pragnącymi lepiej poznać siebie, poprawić jakość swojego życia. W swojej pracy czerpie z dorobku nurtu psychoterapii psychoanalitycznej.
Umów wizytę
Dorota Madeja
Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Centrum-Ja zajmuje się diagnostyką psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym. W trakcie szkolenia w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT. Posiada kilkuletnie doświadczenie kliniczne, które zdobyła m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami przewlekle chorymi, z zaburzeniami psychotycznymi oraz z zaburzeniami osobowości i depresją.
Umów wizytę
Monika Wicińska
Psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy, terapeuta EMDR. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i studia podyplomowe na kierunkach: Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa oraz Psychotraumatologia. Jest certyfikowaną terapeutką EMDR, metody, która ułatwia przetworzenie trudnych doświadczeń i emocji. Metoda ta jest zalecana do pracy z traumami przez WHO. Pracuje w podejściu behawioralno-poznawczym. Posiada doświadczenie w terapii zaburzeń lękowych, trudności w budowaniu relacji, kłopotów wychowawczych, zaburzeń zachowania, snu i odżywiania, pomaga młodzieży od 16 r.ż. z ADHD i problemami szkolnymi. Zajmuje się diagnozą zaburzeń osobowości.
Umów wizytę
Adam Dzik
Psycholog oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Ukończył psychologię na AEH w Warszawie, obecnie w trakcie szkolenia w Akademii Motywacji i Edukacji, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż. Doświadczenie zdobywał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w pracy w gabinecie prywatnym. Przyjmuje pacjentów z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (fobią społeczną, napadami paniki, uogólnionym zaburzeniem lękowym, fobiami prostymi, agorafobią), niskim poczuciem własnej wartości, poczuciem winy.
Umów wizytę
Martyna Zabielska
Psycholog, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na specjalizacji psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz szkolenia, dające uprawnienia do pracy diagnostycznej z dzieckiem. Pracuje w publicznym żłobku, prowadząc obserwacje mające na celu wytypowanie dzieci wymagających wczesnej interwencji i pomocy specjalistycznej. Udziela konsultacji wychowawczych oraz porad dla rodziców. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w przedszkolu specjalnym. W Centrum-Ja udziela porad oraz konsultacji rodzicom dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, mierzącym się z trudnościami wychowawczymi.
Umów wizytę
Aleksandra Konarska
Studentka III roku Psychologii na UKSW, ukończyła kierunek Finanse i rachunkowość na UMCS w Lublinie. W Poradni Centrum-Ja pracuje na stanowisku recepcjonistki.
Agnieszka Jeleń
Studentka IV roku Psychologii na UKSW na specjalizacji sądowej i penitencjarnej. W Centrum-Ja pracuje jako recepcjonistka. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wieloletniego wolontariatu w bibliotece, organizując wydarzenia dla dzieci w wieku szkolnym. W przyszłości chciałaby łączyć zainteresowania naukowe z pracą psychoterapeuty.