Zespół

Izabela Wożyńska-Więch
Psycholog, założycielka poradni Centrum-Ja. Prowadzi psychoterapię indywidualną w ujęciu psychodynamicznym, terapię małżeństw i par oraz coaching zawodowy. Ma piętnastoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami przeżywającymi trudności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Ukończyła studia psychologiczne na KUL, odbyła podyplomowe studium psychoterapii indywidualnej i grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz podyplomowe studia z zarządzania zasobami ludzkimi na UW. Jest uczestnikiem seminarium na temat psychoanalitycznej pracy z parami prowadzonym przez Stanleya Ruszczyńskiego oraz Mary Morgan z Kliniki Tavistock. Autorka artykułów i ekspert w czasopismach branżowych. Prywatnie mężatka, ma dwoje dzieci.
Justyna Glińska
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym i terapię par. Ma dwudziestoletnie doświadczenie kliniczne. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z zaburzeniami osobowości, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania się. Pracuje także z osobami uzależnionymi. Mężatka, ma dwoje dzieci.
Beata Kot
Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, odbywała specjalizację z psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Szkoliła się w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej w OPP „Trójmiasto”. Zajmuje się diagnozą i leczeniem farmakologicznym zaburzeń psychicznych oraz prowadzi psychoanalityczną psychoterapię długoterminową. Posiada doświadczenie w leczeniu m.in. depresji, zaburzeń lękowych, trudności emocjonalnych, zaburzeń zachowania, snu i odżywiania się.
Dagmara Potęga-Sidorowicz
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 313). Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania i nastroju. Pracuje z osobami, które doświadczają kryzysów osobistych, problemów w relacjach z ludźmi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w publicznych i niepublicznych poradniach zdrowia psychicznego. W życiu prywatnym jest mężatką i mamą dwojga dzieci.
Magdalena Krakowian-Rząca
Psycholog, zajmuje się terapią par i rodzin w podejściu systemowym oraz psychoterapią indywidualną. Posiada również doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, odbyła m.in. szkolenie dotyczące terapii rodzin w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, szkolenie poświęcone terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz inne. Jest mężatką, ma dwóch synów.
Karolina Wilk
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny, w trakcie szkolenia w zakresie Terapii Schematu. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży - szczególnie z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (napadami paniki, fobiami prostymi, fobią społeczną, zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi, zaburzeniami stresowymi pourazowymi (PTSD)) i zaburzeniami osobowości. Posiada także doświadczenie w pracy z dziećmi oraz rodzicami w ramach coachingu rodzicielskiego.
Małgorzata Kwasek
Pedagog, psychoterapeuta. Ukończyła pedagogikę na UW oraz Szkołę Psychoterapii na UJ Collegium Medicum. Zajmuje się psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych oraz problemami rodzin. Pracuje też z rodzicami prowadząc warsztaty umiejętności wychowawczych, krótkoterminową terapię dla rodziców, czy doradztwo rodzicielskie. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz z dziećmi w przedszkolach publicznych. W pracy terapeutycznej z małym pacjentem korzysta z różnych zabawek, rysunków, z terapii w piaskownicy, arteterapii, a także z komunikacji werbalnej. Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym, opiera się na podejściach niedyrektywnych.
Dorota Babrzymąka
Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie 4-letniego kursu w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT. Posiada kilkuletnie doświadczenie kliniczne, które zdobyła m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami z zaburzeniami psychotycznymi oraz zaburzeniami osobowości i depresją. W Centrum-Ja zajmuje się diagnostyką psychologiczną i psychoterapią indywidualną.
Agnieszka Róg
Psycholog, pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i parami w podejściu psychodynamicznym i systemowym. Zajmuje się także diagnozą trudności szkolnych uczniów w wieku od 8-18 r.ż. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, którego jest członkiem. Odbyła szkolenie z zakresu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w przez Laboratorium Psychoedukacji. Swoje doświadczenie zdobywała w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie oraz Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych na terenie Warszawy.
Martyna Zabielska
Absolwentka psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej na specjalizacji wspieranie rozwoju i kształcenia. W poradni Centrum-Ja pracuje jako recepcjonistka. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając praktyki w przedszkolu specjalnym. Planuje dalsze kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży.
Magdalena Cieślik
Studentka V roku psychologii na SWPS na specjalizacji "Psychologia kliniczna i zdrowia". W poradni Centrum-Ja organizuje pracę sekretariatu. Dotychczas doświadczenie zdobywała podczas praktyk oraz wolontariatów w Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym, Organizacji Studenckiej, działającej na Uniwersytecie SWPS, Klubie Kobiet Kreatywnych oraz Bawialni - Klubie dla mam i dzieci. Po ukończeniu studiów magisterskich planuje dalsze kształcenie w zakresie psychogeriatrii.