Zespół

Izabela Wożyńska-Więch
Psycholog, założycielka poradni Centrum-Ja. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz terapię par i małżeństw. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami przeżywającymi trudności w życiu rodzinnym i zawodowym oraz pragnącymi wspomagać swój rozwój osobisty i chcącymi poprawić jakość swojego życia i relacji z innymi ludźmi. Odbyła Podyplomowe Studium psychoterapii indywidualnej i grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Jest uczestnikiem seminarium na temat psychoanalitycznej pracy z parami prowadzonym przez Stanleya Ruszczyńskiego oraz Mary Morgan z Kliniki Tavistock.
Umów wizytę
Justyna Glińska
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym i terapię par. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z zaburzeniami osobowości, depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania się. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.
Umów wizytę
Karolina Wilk-Strawa
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny, w trakcie szkolenia w zakresie Terapii Schematu. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży - szczególnie z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (napadami paniki, fobiami prostymi, fobią społeczną, zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi, zaburzeniami stresowymi pourazowymi (PTSD)) i zaburzeniami osobowości. Posiada także doświadczenie w pracy z dziećmi oraz rodzicami w ramach coachingu rodzicielskiego.
Umów wizytę
Tomasz Krasowski
Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia myślenia, nastroju i zachowania zdobyte m.in. w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, Klinice Psychiatrii w Lublinie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni dla Osób z Autyzmem w Radomiu. Proponuje porady pacjentom oczekującym rozpoznania swoich problemów psychicznych w aspekcie najnowszej wiedzy neurobiologicznej oraz ewentualnych ich powiązań z chorobami somatycznymi. Zawsze w porozumieniu z pacjentem proponuje plan i sposoby leczenia. Zapewnia monitorowanie farmakoterapii i psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem współwystępowania zaburzeń psychicznych z chorobami somatycznymi. Prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną w Puławach i Radomiu. W Poradni Centrum-Ja prowadzi konsultacje online.
Umów wizytę
Dagmara Potęga-Sidorowicz
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 313). Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania i nastroju. Pracuje z osobami, które doświadczają kryzysów osobistych, problemów w relacjach z ludźmi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w publicznych i niepublicznych poradniach zdrowia psychicznego.
Umów wizytę
Monika Gibaszek
Psycholog z wieloletnim doświadczeniem zgromadzonym w pracy w państwowej służbie zdrowia i w ośrodkach prywatnych. Przez wiele lat współpracowała z grupą Medicover. Odbyła szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuje w orientacji psychodynamicznej łącząc elementy różnych sposobów rozumienia ludzkiej psychiki, włączając psychoedukację, poradnictwo, antropologię kulturową, mentalizację. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz psychoterapię par. Pomaga osobom z zburzeniami osobowości, cierpiącymi z powodu obniżonego nastroju, zaburzeń nerwicowych, lękowych i psychosomatycznych. Wspiera w trudnych sytuacjach życiowych, dylematach tożsamości, radzeniu sobie ze stresem oraz w problemach adaptacji do zmian.
Umów wizytę
Anna Syropolska-Frelek
Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i adolescentów od 16 r.ż. Ukończyła psychologię na UKSW oraz szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Doświadczenie zdobywała w publicznych placówkach służby zdrowia prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową, młodzieży i dorosłych. Pracuje z osobami przejawiającymi trudności w relacjach interpersonalnych, cierpiącymi z powodu depresji, zaburzeń lękowych i psychosomatycznych, natręctw. Udziela wsparcia osobom przechodzącym kryzysy osobiste, doświadczających przewlekłego stresu. Pracuje także z osobami pragnącymi lepiej poznać siebie, poprawić jakość swojego życia. W swojej pracy czerpie z dorobku nurtu psychoterapii psychoanalitycznej.
Umów wizytę
Monika Wicińska
Psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy, terapeuta EMDR. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i studia podyplomowe na kierunkach: Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa oraz Psychotraumatologia. Jest certyfikowaną terapeutką EMDR, metody, która ułatwia przetworzenie trudnych doświadczeń i emocji. Metoda ta jest zalecana do pracy z traumami przez WHO. Pracuje w podejściu behawioralno-poznawczym. Posiada doświadczenie w terapii zaburzeń lękowych, trudności w budowaniu relacji, kłopotów wychowawczych, zaburzeń zachowania, snu i odżywiania, pomaga młodzieży od 16 r.ż. z ADHD i problemami szkolnymi. Zajmuje się diagnozą zaburzeń osobowości.
Umów wizytę
Anna Mioduszewska
Psycholog, pracuje psychoterapeutycznie z młodzieżą i dziećmi od 6 r.ż. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, a także na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Pracuje przy użyciu metod terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Powadzi terapię dzieci, które mają trudności w radzeniu sobie ze złością, cierpią z powodu nadmiernej nieśmiałości, odczuwają lęk, mierzą się z natrętnymi myślami i wykonywaniem różnych czynności (OCD).
Umów wizytę
Adam Dzik
Psycholog oraz psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Ukończył psychologię na AEH w Warszawie, obecnie w trakcie szkolenia w Akademii Motywacji i Edukacji, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży od 16 r.ż. Doświadczenie zdobywał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w pracy w gabinecie prywatnym. Przyjmuje pacjentów z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi (fobią społeczną, napadami paniki, uogólnionym zaburzeniem lękowym, fobiami prostymi, agorafobią), niskim poczuciem własnej wartości, poczuciem winy.
Umów wizytę
Dorota Madeja
Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Centrum-Ja zajmuje się diagnostyką psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym. W trakcie szkolenia w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT. Posiada kilkuletnie doświadczenie kliniczne, które zdobyła m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Ma doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami przewlekle chorymi, z zaburzeniami psychotycznymi oraz z zaburzeniami osobowości i depresją.
Umów wizytę
Agnieszka Róg
Psycholog, pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi od 10 r.ż. oraz młodzieżą w podejściu psychodynamicznym i systemowym. Zajmuje się także diagnozą trudności szkolnych uczniów w wieku od 8-18 r.ż. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Odbyła szkolenie z zakresu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Laboratorium Psychoedukacji. Swoje doświadczenie zdobywała w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie oraz Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych na terenie Warszawy.
Umów wizytę
Martyna Zabielska
Psycholog, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na specjalizacji psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz szkolenia, dające uprawnienia do pracy diagnostycznej z dzieckiem. Pracuje w publicznym żłobku, prowadząc obserwacje mające na celu wytypowanie dzieci wymagających wczesnej interwencji i pomocy specjalistycznej. Udziela konsultacji wychowawczych oraz porad dla rodziców. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w przedszkolu specjalnym. W Centrum-Ja udziela porad oraz konsultacji rodzicom dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, mierzącym się z trudnościami wychowawczymi.
Umów wizytę
Agnieszka Jeleń
Studentka V roku Psychologii na UKSW na specjalizacji sądowej i penitencjarnej. W Centrum-Ja pracuje jako recepcjonistka. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wieloletniego wolontariatu w bibliotece, organizując wydarzenia dla dzieci w wieku szkolnym. W przyszłości chciałaby łączyć zainteresowania naukowe z pracą psychoterapeuty.