Dla kogo?

Terapia dla par przeżywających kryzys i narastające nieporozumienia w związku. Terapię rozpoczynamy, jeśli w trakcie poprzedzających ją konsultacji udaje się ustalić z partnerami wspólny cel pracy i obszary do zmiany dla obojga partnerów.

Co daje?

Możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera. Uczy skutecznego porozumiewania się, pozwala ustalić i usunąć mechanizmy napędzające konflikt oraz nauczyć się rozwiązywać je z korzyścią dla obu stron. Pomaga przejść przez kryzys do kolejnego etapu rozwoju w związku.

Jak działa?

Psycholog niezaangażowany w konflikt, ani niezwiązany z żadną ze stron animuje i moderuje rozmowę. Bada naturę i przyczyny problemów uwzględniając wzorce rodzinne i doświadczenia życiowe partnerów oraz pomaga znaleźć rozwiązania akceptowalne dla obojga. Podczas pracy partnerzy nabywają umiejętności i wiedzę potrzebne do skutecznej komunikacji i samodzielnego rozwiązywania kryzysów w przyszłości.

Czas trwania

Od pięciu do piętnastu spotkań w czasie kilku miesięcy lub bezterminowo.

Spotkania 90-minutowe odbywają się najczęściej co 2 tygodnie.

Spotkanie 60-minutowe odbywają się najczęściej raz w tygodniu.

Cena

  • Pojedyncze spotkanie350 zł / 90 min
  • Pojedyncze spotkanie raz w tygodniu260 zł / 60 min
  • Wystawienie zaświadczenia wyłącznie dla obojga małżonków/partnerów250 zł
  • Opieka nad dzieckiem w czasie sesji (prosimy o wcześniejszą informację o potrzebie opieki nad dzieckiem)30 zł / 90 min
  • Opieka nad 2 dzieci (prosimy o wcześniejszą informację o potrzebie opieki nad dziećmi)40 zł / 90 min

350 zł / 90 min

260 zł / 60 min

250 zł

30 zł / 90 min

40 zł / 90 min

Terapię par i małżeństw w Centrum-Ja prowadzą: Izabela Wożyńska- Więch, Justyna Glińska, Ewa Filipek-Iniarska.