Coaching

Rosnąca konkurencja na rynku pracy sprawiła, że osiąganie dobrych wyników oraz możliwości awansu wymagają wysokich kompetencji osobistych i społecznych – umiejętności pracy w zespole, pod presją czasu, w szybko zmieniającym się otoczeniu. Umiejętności balansowania między budowaniem relacji, a stawianiem i egzekwowaniem wymagań od pracowników i współpracowników. Wiodące uczelnie ekonomiczne wprowadzają do programu elementy psychologii i rozwoju osobistego, zaś wyższa kadra kierownicza korzysta z coachingu menedżerskiego opłacanego przez pracodawcę. Konsultacje zawodowe dają możliwość rozwoju i pełnego wykorzystania swojego potencjału przez osoby, które nie korzystają z programów firmowych lub uczelnianych.

 

Dla kogo

Usługa przeznaczona dla osób, które chcą zwiększyć swoją skuteczność w wybranym obszarze życia zawodowego, zwłaszcza jeśli chodzi o skuteczną komunikację i współpracę z ludźmi oraz rozwój umiejętności miękkich.

Co daje

Zwiększenie samoświadomości, asertywności i pewności siebie. Eliminację niekorzystnych nawyków, uzyskanie nowych form działania i myślenia w kontaktach zawodowych.

Jak działa

Konsultacje zawodowe mają na celu rozpoznawanie i analizę obecnych sposobów działania i myślenia w pracy zawodowej i uzupełnienie ich o nowe zachowania, odpowiednie do sytuacji oraz uznanych przez Klienta wartości i celów. Elastyczność godzin i miejsc spotkań, a także możliwość konsultacji telefonicznych i mailem, pozwala Państwu efektywnie wykorzystać wykupiony czas.

Czas trwania

Nie jest określony, zależy od sytuacji i zakresu współpracy.

Cena

  • Konsultacje oraz opracowanie indywidualnego planu coachingu: 240 zł/ 90 min

Coaching w Centrum-Ja prowadzi Izabela Wożyńska- Więch i Justyna Glińska.

 

Rosnąca konkurencja na rynku pracy sprawiła, że osiąganie dobrych wyników oraz możliwości awansu wymagają wysokich kompetencji osobistych i społecznych–umiejętności pracy w zespole, pod presją czasu, w szybko zmieniającym się otoczeniu. Pomocny jest coaching w mieście Warszawa. Spotkania pozwalają nauczyć się nowych umiejętności, które przydają się w życiu codziennym. Warto popracować nad nimi, bo znacznie ułatwiają funkcjonowanie. Coaching jest świetną propozycją dla osób, które pragną się rozwijać, a przy tym poszukują swoich celów i chciałyby odnaleźć do nich drogę.

coaching warszawa

Umiejętności balansowania między budowaniem relacji, a stawianiem i egzekwowaniem wymagań od pracowników i współpracowników przydają się między innymi w pracy. Wiodące uczelnie ekonomiczne wprowadzają do programu elementy psychologii i rozwoju osobistego, zaś wyższa kadra kierownicza korzysta z tak zwanego coachingu menedżerskiego opłacanego przez pracodawcę. Coaching może się więc okazać naprawdę przydatny. Konsultacje zawodowe dają możliwość rozwoju oraz pełniejszego wykorzystania swojego potencjału przez osoby, które nie korzystają z programów firmowych lub uczelnianych. To bardzo popularny sposób zadbania o własną karierę, w której istotnym elementem jest rozwój.

Coaching w mieście Warszawa

Usługa przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które chcą zwiększyć swoją skuteczność w wybranym obszarze życia zawodowego, zwłaszcza jeśli chodzi o skuteczną komunikację i współpracę z ludźmi oraz rozwój umiejętności miękkich. Coaching przyniesie wymierne skutki w pracy. Na czym polegają jego efekty? Przede wszystkim znaczące jest zwiększenie samoświadomości, asertywności i pewności siebie. Coaching oferowany przez nas w mieście Warszawa pozwala również wyeliminować niekorzystne nawyki, a także uzyskać nowe formy działania i myślenia w kontaktach zawodowych. To sprawia, że funkcjonowanie zawodowe zyskuje zupełnie nową jakość. Mamy większą świadomość własnego działania, swobodę w kontaktach z ludźmi.

Konsultacje zawodowe mają na celu rozpoznawanie oraz analizę obecnych sposobów działania i myślenia w pracy zawodowej i uzupełnienie ich o nowe zachowania, odpowiednie do sytuacji oraz uznanych przez Klienta wartości i celów. Elastyczność godzin i miejsc spotkań, a także możliwość konsultacji telefonicznych i mailowych, pozwala Państwu efektywnie wykorzystać wykupiony czas. Proponowany przez nas coaching odbywać się może nie tylko na terenie miasta Warszawa, ale również i w okolicach. Czas trwania poszczególnych sesji nie zawsze jest z góry określony, Zawsze staramy się do Klientów podchodzić w sposób indywidualny, aby uzyskać najlepsze efekty współpracy.

Na czym polega coaching proponowany w Warszawie?

Spotkania pomagają w sytuacji, gdy osoba pragnie wyznaczać sobie cele oraz rozwijać takie cechy, które pomogą jej w ich osiągnięciu. Oferujemy nie tylko coaching indywidualny, ale również dla firm. Dzięki takiej propozycji pracownicy będą mogli rozwijać się szybciej i zdobywać satysfakcjonujące wyniki, co wpłynie nie tylko korzystnie na samą atmosferę pracy, ale również na samopoczucie samych pracowników i wyniki całej firmy. Warto więc pomyśleć o takich działaniach, jeśli zarządza się firmą.

Coaching najczęściej jest serią spotkań, podczas których prowadzi się rozmowy z trenerem. Taki coaching oferowany jest przez nas w mieście Warszawa. Poszczególne spotkania z Klientem mają na celu wspólne wypracowanie pewnych strategii działania. Coach nie podpowiada gotowych rozwiązań, a także nie doradza. Ważne jest też to, iż nie osądza oraz nie krytykuje. Bardziej wspiera Klienta w podjęciu decyzji i rozpoczęciu dążenia do określonego celu. Zadaniem coacha jest wydobycie z Klienta umiejętności czy zdolności, które już posiada i pokazanie, w jaki sposób może je wykorzystać. Chodzi bowiem o to, aby trener pomógł Klientowi rozwinąć się w taki sposób, żeby ten mógł później samodzielnie realizować określone cele i mieć satysfakcję z wykonywanej pracy.