Rosnąca konkurencja na rynku pracy sprawiła, że osiąganie dobrych wyników oraz możliwości awansu wymagają wysokich kompetencji osobistych i społecznych–umiejętności pracy w zespole, pod presją czasu, w szybko zmieniającym się otoczeniu. Pomocny jest coaching w mieście Warszawa. Spotkania pozwalają nauczyć się nowych umiejętności, które przydają się w życiu codziennym. Warto popracować nad nimi, bo znacznie ułatwiają funkcjonowanie. Coaching jest świetną propozycją dla osób, które pragną się rozwijać, a przy tym poszukują swoich celów i chciałyby odnaleźć do nich drogę.

Dla kogo?

Usługa przeznaczona dla osób, które chcą zwiększyć swoją skuteczność w wybranym obszarze życia zawodowego, zwłaszcza jeśli chodzi o skuteczną komunikację i współpracę z ludźmi oraz rozwój umiejętności miękkich.

Co daje?

Zwiększenie samoświadomości, asertywności i pewności siebie. Eliminację niekorzystnych nawyków, uzyskanie nowych form działania i myślenia w kontaktach zawodowych.

Jak działa?

Konsultacje zawodowe mają na celu rozpoznawanie i analizę obecnych sposobów działania i myślenia w pracy zawodowej i uzupełnienie ich o nowe zachowania, odpowiednie do sytuacji oraz uznanych przez Klienta wartości i celów. Elastyczność godzin i miejsc spotkań, a także możliwość konsultacji telefonicznych i mailem, pozwala Państwu efektywnie wykorzystać wykupiony czas.

Czas trwania

Nie jest określony, zależy od sytuacji i zakresu współpracy.

Cena

  • Konsultacje oraz opracowanie indywidualnego planu coachingu360 zł / 90 min

360 zł / 90 min

Coaching w Centrum-Ja prowadzi Izabela Wożyńska- Więch i Justyna Glińska.