Gdy cierpienie psychiczne jest uogólnione i nie ma wyraźnego związku z bieżącą sytuacją, może objawiać się stanami depresyjnymi, lękowymi lub chorobami psychosomatycznymi. W takich przypadkach racjonalne argumenty nie wystarczają, żeby uzyskać poprawę. Psychoterapia jest procedurą budowania relacji w taki sposób, aby możliwe stało się uwolnienie i przeżycie głęboko leżących emocji powodujących dyskomfort, które stają się wtedy bardziej zrozumiałe i kontrolowane.

Psychoterapia w Warszawie - Dla kogo?

Usługa jest skierowana do osób odczuwających objawy depresyjne, nerwicowe lub psychosomatyczne, a także przeżywających długotrwałe problemy w relacjach z ludźmi.

Psychoterapia - Co daje?

Pomaga poznać i zrozumieć przyczyny objawów, uczy rozwiązywać leżące u ich podłoża wewnętrzne konflikty w sposób konstruktywny dla siebie i otoczenia. Pozwala lepiej poznać swoje potrzeby, wartości i postawy oraz zmienić się w kierunku większej niezależności i satysfakcji z życia.

Jak działa psychoterapia?

W regularnej i długotrwałej relacji z psychoterapeutą ulegają osłabieniu mechanizmy obronne pacjenta, skrywające na co dzień jego wewnętrzne dążenia i konflikty, które stają się wówczas widoczne. Terapeuta pomaga je zrozumieć, zaakceptować przyczyny i zdecydować, czy i jak mają być obecne w dalszym życiu.

Czas trwania terapii psychologicznej

Od trzech miesięcy do kilku lat.

Cena

  • Pojedyncze spotkanie200 -240 zł / 50 min
  • Wystawienie zaświadczenia250 zł
  • Opieka nad dzieckiem w czasie sesji30 zł

200 -240 zł / 50 min

250 zł

30 zł

Psychoterapię indywidualną w orientacji psychodynamicznej prowadzi Izabela Wożyńska-Więch, Justyna Glińska, Anna Syropolska-Frelek, Monika Tyszko.

Psychoterapię indywidualną w podejściu integracyjnym prowadzi Agnieszka Szymalska.

Psychoterapię indywidualną w podejściu Gestalt prowadzi Agnieszka Zalewska.

Psychoterapię indywidualną w podejściu behawioralno-poznawczym prowadzi Jowita Dworniak.