Testy psychologiczne

Dla kogo

Diagnostyka psychologiczna jest najczęściej zlecana przez psychiatrę jako element pełnego badania stanu psychicznego. Mogą z niej skorzystać również osoby zainteresowane poznaniem swojego poziomu inteligencji, funkcjonowania procesów poznawczych (koncentracji uwagi, pamięci, zdolności wzrokowo-przestrzennych) oraz oceną osobowości. Pomocna jest także w celu dookreślenia tożsamości transseksualnej, w tym w przebiegu procesu zmiany płci.

Co daje

Diagnoza pod kątem zaburzeń psychicznych (zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychotycznych, problemów osobowościowych), ocena neuropsychologiczna (badanie funkcji poznawczych pozwala ocenić czy dolegliwości psychiczne nie wiążą się z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego) oraz ocena intelektu. Badany otrzymuje pisemną opinię psychologiczną zawierającą wyniki przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące dalszego leczenia, terapii.

Stosowane testy psychologiczne

Metody diagnostyczne są dobierane indywidualnie.

Badanie stanu psychicznego i osobowości: najczęściej stosowanym narzędziem jest kwestionariusz MMPI-2. Test składa się z 567 pytań dotyczących różnych obszarów funkcjonowania. Analiza odpowiedzi pozwala określić dominujące dolegliwości i problemy badanego.

W celu diagnozy zaburzeń osobowości może zostać zastosowany Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości SCID-5-PD.

Badanie neuropsychologiczne: składa się z baterii testów przeznaczonych do badania uwagi, pamięci wzrokowej i słuchowej, funkcji wykonawczych, funkcji wzrokowo-przestrzennych.

Badanie intelektu: Skala Inteligencji Wechslera lub Test Matryc Ravena.

Czas trwania

Pełna diagnostyka psychologiczna:  min 2 spotkania – 90 min i 120 min
Badanie osobowości – badanie MMPI-2: 120 min, badanie SCID-5-PD: 90 min
Badanie neuropsychologiczne: 90-120 min
Badanie poziomu inteligencji: 90-120 min

Diagnostyka obejmuje wywiad, obserwację, badanie testowe oraz sporządzenie opinii i omówienie wyników. W niektórych przypadkach wymagane są dodatkowe konsultacje.

Cena

  • Pełna diagnostyka psychologiczna: 700 pln
  • Badanie funkcji poznawczych: 250 pln
  • Badanie osobowości MMPI-2: 400 pln
  • Badanie osobowości SCID-5PD: 250 pln
  • Badanie poziomu inteligencji: 250 pln

Diagnostykę psychologiczną w Centrum-Ja wykonuje psycholog Monika Wicińska, Dorota Madeja.

Diagnostyka psychologiczna jest najczęściej zlecana przez psychiatrę jako element pełnego badania stanu psychicznego. Testy psychologiczne wykonywane w naszym gabinecie w mieście Warszawa są rzetelne i dokładne. Mogą z nich skorzystać między innymi osoby zainteresowane poznaniem swojego poziomu inteligencji, funkcjonowania procesów poznawczych ( koncentracji uwagi, pamięci, zdolności wzrokowo – przestrzennych ) oraz oceną osobowości. Diagnoza pomocna jest także w celu dookreślenia tożsamości transseksualnej, w tym w przebiegu procesu zmiany płci.

testy psychologiczne warszawa

Testy psychologiczne wykonuje się pod kątem zaburzeń psychicznych (zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychotycznych, problemów osobowościowych). Diagnoza to również ocena neuropsychologiczna (badanie funkcji poznawczych pozwala ocenić czy dolegliwości psychiczne nie wiążą się z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego) oraz ocena intelektu. Badany otrzymuje pisemną opinię psychologiczną zawierającą wyniki przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące dalszego leczenia, terapii. Powyższe testy psychologiczne są przeprowadzone przez nas w sposób rzetelny.

Testy psychologiczne w mieście Warszawa

Metody diagnostyczne są dobierane indywidualnie. W przypadku badania stanu psychicznego i osobowości najczęściej stosowanym narzędziem jest kwestionariusz MMPI. Testy psychologiczne są przeprowadzane w gabinecie w mieście Warszawa. Tego rodzaju test składa się z 567 pytań dotyczących różnych obszarów funkcjonowania. Analiza odpowiedzi pozwala określić dominujące dolegliwości i problemy badanego. Badanie neuropsychologiczne składa się natomiast z baterii testów przeznaczonych do badania uwagi, pamięci wzrokowej i słuchowej, funkcji wykonawczych, funkcji wzrokowo – przestrzennych.

W naszym gabinecie w mieście Warszawa można wykonać również testy psychologiczne dotyczące badania intelektu. W tym przypadku może to być Skala Inteligencji Wechslera, a także Test Matryc Ravena. Pełna diagnostyka psychologiczna to 2 spotkania – 90 min i 180 min. W przypadku badania osobowości konieczne jest wykonanie badania MMPI plus wywiad, co zajmuje do 180 min. Badanie neuropsychologiczne zajmuje około 90-120 minut i tak samo badanie poziomu inteligencji. Takie testy psychologiczne są częścią badań diagnostycznych, które obejmują wywiad, obserwację, badanie testowe oraz sporządzenie właściwej opinii. W niektórych przypadkach wymagane są dodatkowe konsultacje.

Testy psychologiczne w Warszawie

Jeśli potrzebują Państwo wykonać testy psychologiczne w mieście Warszawa, to zachęcamy do kontaktu. Nasze diagnozy zawsze wykonujemy w sposób rzetelny, poświęcając niezbędną uwagę każdemu Klientowi. Wiemy, jak ważna jest precyzja odczytywania wyników i dokładny wywiad.