Wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej z pacjentami w naszej poradni, pozwoliło nam zidentyfikować najczęściej zadawane przez Państwa pytania w poszczególnych obszarach pomocy. W tym miejscu mogą Państwo znaleźć odpowiedzi na pytania pochodzące od pacjentów poradni zadawane podczas spotkań z psychologami i lekarzami oraz drogą mailową. Opisujemy w nich sposób działania naszej placówki, metody pracy z pacjentem w ramach konkretnych specjalizacji, radzimy jak najskuteczniej uporać się z niektórymi problemami natury psychologicznej w życiu osobistym i rodzinnym. Można tutaj znaleźć wyjaśnienie ważnych pojęć z zakresu udzielanej przez nas pomocy, i zrozumieć na czym ona polega – czego można spodziewać się od danego specjalisty i na jaką pracę w ramach udzielanej pomocy powinien nastawić się pacjent.