Psycholog dziecięcy i rodzinny

Pracę z dzieckiem rozpoczynamy od spotkań mających charakter konsultacyjny. Najczęściej są to trzy pierwsze spotkania. Podczas tych spotkań psycholog zbiera wywiad od rodziców lub opiekunów prawnych odnośnie zgłaszanego problemu, dlatego też w Centrum-Ja na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców.

Kolejne spotkania poświęcone są na poznanie dziecka – jego obecnego funkcjonowania w domu, szkole oraz w kontakcie z dorosłymi. Ponadto psycholog zbiera informacje dotyczące rozwoju dziecka oraz poznaje zwyczaje rodziny, stosowane metody wychowawcze oraz zasady obowiązujące w domu.

Konsultacje kończą się rozmową psychologa z rodzicami i wspólnym zaplanowaniem działań mających na celu pomoc dziecku w trudnej dla niego sytuacji. Konsultacje można wydłużyć, jeśli psycholog uzna, iż warto na zgłaszane przez rodziców problemy, spojrzeć z punktu medycznego. W takiej sytuacji proponowane są konsultacje u specjalistów, np.: pediatry, psychiatry, itp.

Zgłaszając się do psychologa dziecięcego warto na pierwsze spotkanie wziąć ze sobą: posiadane opinie psychologiczne, pedagogiczne, orzeczenia wydawane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, diagnozy psychiatryczne, wypisy z hospitalizacji, jeśli takie miały miejsce. Ponadto, jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, to warto dostarczyć opinię o funkcjonowaniu dziecka w w/w instytucjach.

W przypadku psychoterapii dziecka niezbędna jest współpraca rodziców z psychologiem, którzy między sesjami pełnią rolę „terapeutów” dziecka. Bez ścisłej współpracy ze strony rodziców efekty terapii dużo trudniej jest osiągnąć. Otrzymane zalecenia odnośnie postępowania z dzieckiem mają na celu wzmocnienie i utrwalenie efektów pracy na sesji.

W kontekście pracy z dzieckiem mają miejsce następujące formy oddziaływań terapeutycznych:

  • Indywidualna praca z dzieckiem przy zastosowaniu metod adekwatnych do wieku rozwojowego;
  • Praca z rodzicami – psychoedukacja odnośnie mechanizmów powodujących trudności dziecka; coaching rodzicielski;
  • Praca z całą rodziną odnośnie relacji poszczególnych członków systemu ze sobą.

Psychoterapia w przypadku zaburzeń wieku rozwojowego może być główną formą pomocy lub wsparciem w przypadku psychoterapii farmakologicznej.

Cena

  • Konsultacja wychowawcza: 160 pln/50 min
  • Terapia dziecka: 160 pln/50 min

TERAPIA RODZIN

Trudności wychowawcze, konflikt międzypokoleniowy, trudne sytuacje, które zdarzają się w każdej rodzinie, mogą być konsultowane i rozwiązywane pod okiem profesjonalistów. Para psychologów zdiagnozuje problem, jeśli trzeba posługując się testami i wywiadem oraz zaproponuje sposób postępowania zgodny z dzisiejszą wiedzą i Państwa sytuacją.

Dla kogo

Dla osób, które napotkały trudności wychowawcze u dzieci i nastolatków, konflikt międzypokoleniowy, zanik więzi rodzinnej.

Co daje

Rozpoznanie i zrozumienie przyczyn problemu, wiedzę na temat właściwego postępowania, nadzór i pomoc przy wdrażaniu zmian prowadzących do zacieśnienia relacji w rodzinie i rozwiązania konfliktów.

Jak działa

Wiele trudności w rodzinie, szczególnie wychowawczych, wynika z niewłaściwej komunikacji i nieskutecznych standardów postępowania przyswojonych przez rodziców w dzieciństwie. Zadaniem psychologów jest rozpoznać niepoprawne schematy, przekazać wiedzę o prawidłowym postępowaniu w danej sytuacji oraz udzielać wskazówek i porad podczas pierwszych tygodni zmian.

Czas trwania

Kilka  spotkań, zależnie od sytuacji i potrzeb.

Cena

  • Spotkanie z całą rodziną: 240 pln/90 min
  • Wystawienie zaświadczenia: 200 pln

W Centrum-Ja z dziećmi i z ich rodzicami pracują psycholodzy: Anna Mioduszewska, Monika Tyszko,  Anna Syropolska-Frelek, Adam Dzik, Martyna Zabielska

Pracę z dzieckiem rozpoczynamy od spotkań mających charakter konsultacyjny. Najczęściej są to trzy pierwsze spotkania. Podczas tych spotkań psycholog zbiera wywiad od rodziców lub opiekunów prawnych odnośnie zgłaszanego problemu, dlatego też w Centrum-Ja na pierwsze spotkanie zapraszamy tylko rodziców. Psycholog rodzinny z miasta Warszawa musi bowiem zrobić rozeznanie, aby mógł później stworzyć właściwy plan ewentualnej terapii. Podczas pierwszych spotkań terapeuta próbuje zdobyć jak najwięcej informacji o dziecku.

Kolejne spotkania poświęcone są poznaniu dziecka – jego obecnego funkcjonowania w domu i w szkole czy przedszkolu. Psycholog zbiera informacje dotyczące rozwoju dziecka oraz poznaje zwyczaje rodziny, stosowane metody wychowawcze oraz zasady obowiązujące w domu. Konsultacje, które oferuje psycholog dziecięcy, kończą się rozmową z rodzicami i wspólnym zaplanowaniem działań mających na celu pomoc dziecku w trudnej dla niego sytuacji. Konsultacje można wydłużyć, jeśli psycholog dziecięcy uzna, iż warto na zgłaszane przez rodziców problemy spojrzeć z punktu medycznego, a więc należy skonsultować się z lekarzem pediatrą czy psychiatrą.

psycholog rodzinny warszawa

Psycholog dziecięcy i rodzinny Warszawa Ursynów – pierwsza wizyta

Zgłaszając się do psychologa dziecięcego, warto na pierwsze spotkanie wziąć ze sobą: posiadane opinie psychologiczne, pedagogiczne, orzeczenia wydawane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, diagnozy psychiatryczne, wypisy z hospitalizacji, jeśli takie miały miejsce. Dobry psycholog dziecięcy pragnie bowiem zorientować się w dotychczasowym rozwoju dziecka. Ponadto, jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, to warto dostarczyć opinię o funkcjonowaniu dziecka w w/w instytucjach.

W przypadku późniejszej psychoterapii dziecka niezbędna będzie współpraca rodziców wraz z psychologiem, którzy między sesjami pełnią rolę „terapeutów” dziecka. Bez ścisłej współpracy ze strony rodziców dużo trudniej jest osiągnąć pożądane efekty terapii. Dobry psycholog dla młodzieży i dzieci przyjmujący w mieście Warszawa da pewne wskazówki, które ułatwią to zadanie. Otrzymane zalecenia odnośnie postępowania z dzieckiem mają na celu wzmocnienie i utrwalenie efektów pracy na sesji. To bardzo istotny element terapii.

Dobry psycholog dziecięcy i dla młodzieży w Warszawie

dobry psycholog dla młodzieży warszawa

W kontekście pracy z dzieckiem mają miejsce następujące formy oddziaływań terapeutycznych:

  • Indywidualna praca z dzieckiem przy zastosowaniu metod adekwatnych do wieku rozwojowego;
  • Praca z rodzicami – psychoedukacja odnośnie mechanizmów powodujących trudności dziecka; coaching rodzicielski;
  • Praca z całą rodziną odnośnie relacji poszczególnych członków systemu ze sobą.

Psycholog dziecięcy w przypadku zaburzeń wieku rozwojowego może zaproponować psychoterapię bądź wsparcie ze strony lekarza psychiatry.

Jeśli zaś chodzi o trudności wychowawcze, konflikt międzypokoleniowy, trudne sytuacje, które zdarzają się w każdej rodzinie, mogą być one konsultowane i rozwiązywane pod okiem profesjonalistów. Psycholog zdiagnozuje problem, posługując się testami i wywiadem oraz zaproponuje sposób postępowania zgodny z dzisiejszą wiedzą i Państwa sytuacją. Psycholog rodzinny jest dla osób, które napotkały trudności wychowawcze u dzieci i nastolatków, konflikt międzypokoleniowy, zanik więzi rodzinnej. Rozpoznanie i zrozumienie przyczyn problemu, daje wiedzę na temat właściwego postępowania i pomoc przy wdrażaniu zmian prowadzących do zacieśnienia relacji w rodzinie.