Leczenie depresji

Depresja jest chorobą, która dotyka coraz większą grupę ludzi. Jest to spowodowane coraz szybszym tempem życia i związanym z tym stresem oraz wymaganiami, które sobie stawiamy. Depresja może mieć różny przebieg i stopień nasilenia objawów. O jej zdiagnozowaniu decyduje występowanie kilku z wymienionych:

  • nasilony lęk, poczucie zagrożenia
  • spadek aktywności i motywacji do działania
  • mniejsze odczuwanie przyjemności
  • zaburzenia rytmu dobowego ( kłopoty ze snem ),
  • zmiany apetytu, libido,
  • objawy somatyczne np. bóle brzucha, głowy, serca bez podłoża organicznego,
  • poczucie mniejszej wartości,
  • pesymizm,
  • myśli lub zamiary samobójcze.

W leczeniu depresji stosuje się farmakoterapię i psychoterapię.

Dla kogo

Leczenie depresji przeznaczone jest dla osób, u których lekarz psychiatra zdiagnozuje jedno z kilku występujących zaburzeń depresyjnych.

Co daje

Leki antydepresyjne stabilizują nastrój, podnoszą aktywność i motywację do działania, obniżają lęk i regulują rytm dobowy. Psychoterapia rozwija świadomość przyczyn własnych problemów i umiejętność ich rozwiązywania. Poprawia się zdolność do racjonalnej oceny rzeczywistości i pozytywne myślenie o przyszłości. Wzrasta poczucie własnej wartości, co przekłada się na bardziej satysfakcjonujące relacje z ludźmi.

Jak działa

Najlepsze efekty daje leczenie skojarzone: farmako- i psychoterapia. Lekarz dobiera lek indywidualnie, w zależności od problemów pacjenta. Czas po którym lek zaczyna działać to ok. 14 dni. Następnie kontroluje przebieg farmakoterapii i, w zależności od potrzeb, zwiększa lub zmniejsza dawki leku.

Psychoterapia jest procesem bardziej intensywnym, spotkania z terapeutą odbywają się co najmniej raz w tygodniu i polegają na analizie przyczyn depresji, które często sięgają całej historii pacjenta. Terapeuta uczy także bardziej konstruktywnych sposobów radzenia sobie z bieżącym stresem. Dokładny przebieg terapii zależy od stosowanej metody, które opisane są w artykułach: Na czym polega psychoterapia behawioralno – poznawcza?

Czas trwania

Zarówno psychoterapia, jak i farmakoterapia trwają od kilku miesięcy do kilku lat. Czas trwania leczenia zależy od stopnia nasilenia objawów, czy faktu, który jest to epizod depresyjny w życiu.

Cena

220 zł – pierwsza konsultacja psychiatryczna (50 min)
200 zł – kolejna konsultacja psychiatryczna (30 min)
160 zł – sesja pracy z psychoterapeutą (50 min)