Bezsenność jest poważnym problemem społecznym. Skarży się na nią 20-30% naszej populacji, a u 10% osób dorosłych zaburzenie to występuje w formie przewlekłej. Przyczyny bezsenności są różne, stąd jej leczenie zawsze powinien poprzedzać starannie zebrany wywiad kliniczny. Najczęściej problemy ze snem wyzwala stres czy choroby. Wykazano jednak, że kluczową rolę w utrwalaniu bezsenności odgrywają czynniki behawioralne (złe nawyki związane ze snem i dysfunkcyjne sposoby radzenia sobie z bezsenną nocą) oraz czynniki poznawcze (wzbudzenie poznawcze, myśli towarzyszące bezsennym nocom).

Dla kogo?

Osoby doświadczające trudności w zasypianiu i/lub utrzymaniu snu, braku wypoczynku po śnie, u których bezsenność jest dominującym problemem lub towarzyszy innym schorzeniom; osoby stosujące leki nasenne.

Co daje?

Umiejętność radzenia sobie z bezsenną nocą bez tabletki nasennej, przeciwdziałanie utrwalaniu się bezsenności.

Jak działa?

Pierwsze spotkanie koncentruje się wokół ustalenia przyczyn bezsenności (czynników predysponujących, wyzwalających oraz utrwalających), co pozwala ustalić optymalny program leczenia bezsenności. W terapii omawiane są kolejno różne techniki poznawczo-behawioralne. Część behawioralna ma na celu wprowadzenie zachowań wzmacniających fizjologiczne mechanizmy regulacji snu. Cześć poznawcza służy wyciszeniu w porze snu oraz przeciwdziałaniu konsekwencjom bezsenności w ciągu dnia.

Czas trwania

Trzy do pięciu spotkań.

Cena

  • Pojedyncze spotkanie z terapeutą200 – 240 zł / 50 min
  • Konsultacja psychiatryczna280 zł / 50 min
    240 zł / 30 min

200 – 240 zł / 50 min

280 zł / 50 min
240 zł / 30 min

W Centrum-Ja leczeniem zaburzeń snu zajmuje się spec. psychiatra dr Tomasz Krasowski oraz psychoterapeuci, w ramach prowadzonych terapii psychologicznych.