W Poradni Centrum-Ja uzyskają Państwo pomoc w trudnościach natury społecznej, w relacjach małżeńskich, partnerskich i wychowawczych, problemach związanych ze stresem, depresją, stagnacją i wypaleniem zawodowym. Wszyscy nasi specjaliści spełniają warunki „Ustawy o zawodzie psychologa z dn. 08 czerwca 2001”, posiadają wykształcenie i doświadczenie z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii.