Pierwsze spotkanie z psychologiem nazywamy konsultacją, czasem potrzebne jest przeprowadzenie kilku spotkań konsultacyjnych. Podczas konsultacji psycholog diagnozuje problem pacjenta i proponuje odpowiednią formę pomocy. Może to być oferta psychoterapii indywidualnej, rodzinnej lub grupowej. Czasem potrzebna jest wizyta u innego specjalisty np. lekarza psychiatry. Niekiedy wystarczą spotkania konsultacyjne, podczas których psycholog przekazuje wiedzę dotyczącą konkretnego problemu i pokazuje możliwe kierunki zmian.

Często stosowaną formą pomocy jest psychoterapia. Jej przebieg i działanie zależy od rodzaju stosowanej metody. W naszej poradni stosujemy terapię poznawczo- behawioralną, systemową i psychodynamiczną. Każda z form terapii jest procesem rozłożonym w czasie, wymaga zaangażowania pacjenta i współpracy z terapeutą. Pierwsze efekty terapii są odczuwalne po kilku spotkaniach.

Justyna Glińska

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i specjalistka terapii uzależnień. Obecnie kształci się w zakresie seksuologii klinicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz terapię par w nurcie integracyjnym. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Od 2006 roku współprowadzi Poradnię Psychologiczną Centrum-Ja. Pracuje z osobami dorosłymi cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia odżywiania i zaburzenia osobowości, jak również z osobami doświadczającymi przemocy, z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin, a także z osobami z podwójną diagnozą. Leczy zarówno uzależnienia od substancji, jak i uzależnienia behawioralne. Pomaga parom i osobom indywidualnym w problemach seksuologicznych. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym pod patronatem Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii.