To zależy od indywidualnych predyspozycji każdego Pacjenta i celów terapeutycznych, jakie zostały wyznaczone w czasie konsultacji psychologicznych. Z pracą psychologiczną jest jak z nauką języka – aby przyswoić nowe wzorce komunikacji z otoczeniem, reagowania i myślenia, trzeba je ciągle ćwiczyć w rzeczywistym świecie. Spotkania służą ukierunkowaniu, przekazaniu wiedzy, wspieraniu korzystnych zmian, ewentualnie przećwiczeniu nowego podejścia. Podobnie, jak przy nauce języka, bardzo wiele zależy od motywacji i osobistych zdolności uczącej się osoby. Dlatego na początku pracy szczególnie skupiamy się na budowaniu zaangażowania przez badanie i nazywanie istotnych celów i przekonań Pacjenta.

Justyna Glińska

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i specjalistka terapii uzależnień. Obecnie kształci się w zakresie seksuologii klinicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz terapię par w nurcie integracyjnym. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Od 2006 roku współprowadzi Poradnię Psychologiczną Centrum-Ja. Pracuje z osobami dorosłymi cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia odżywiania i zaburzenia osobowości, jak również z osobami doświadczającymi przemocy, z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin, a także z osobami z podwójną diagnozą. Leczy zarówno uzależnienia od substancji, jak i uzależnienia behawioralne. Pomaga parom i osobom indywidualnym w problemach seksuologicznych. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym pod patronatem Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii.