Psycholog pracy w naszej poradni na podstawie wywiadu i testów psychologicznych przeprowadza diagnozę preferencji zawodowych. Na preferencje zawodowe składają się dotychczasowe kompetencje danej osoby, a także jej talenty i zainteresowania. Kolejny krok to pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i ćwiczenie rozmowy o pracę z wykorzystaniem nagrań filmowych. Na podstawie takiego nagrania psycholog analizuje nasze mocne i słabe strony Klienta i uczy zasad autoprezentacji. Umiejętności kliniczne naszego psychologa w połączeniu z długoletnim doświadczeniem pracy w dziale rekrutacji międzynarodowej korporacji, pozwalają na skuteczną diagnozę możliwości i ograniczeń danej osoby.

Justyna Glińska

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i specjalistka terapii uzależnień. Obecnie kształci się w zakresie seksuologii klinicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz terapię par w nurcie integracyjnym. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Od 2006 roku współprowadzi Poradnię Psychologiczną Centrum-Ja. Pracuje z osobami dorosłymi cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia odżywiania i zaburzenia osobowości, jak również z osobami doświadczającymi przemocy, z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin, a także z osobami z podwójną diagnozą. Leczy zarówno uzależnienia od substancji, jak i uzależnienia behawioralne. Pomaga parom i osobom indywidualnym w problemach seksuologicznych. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym pod patronatem Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii.