Psycholog dziecięcy jest osobą specjalizującą się w zagadnieniach związanych z rozwojem dziecka i nastolatka. Możemy do niego przyjść, jeśli:

  • Martwi nas zachowanie dziecka i zastanawiamy się czy jest ono zgodne z normą rozwojową i/ lub chcemy się nauczyć sposobu postępowania w trudnych dla siebie i niego sytuacjach;
  • Pragniemy się dowiedzieć, jak budować z dzieckiem relację trwałą i dla niego bezpieczną;
  • Chcemy się dowiedzieć, jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych sprawach, np.: rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego, narodziny rodzeństwa;
  • Pragniemy poznać mocne strony naszego dziecka oraz obszary nad którymi warto popracować;
  • Nasze dziecko wykazuje zaburzenia emocjonalne, nastroju oraz zaburzenia lękowe;
  • dziecko wykazuje zaburzenia zachowania, odżywiania lub tikowe;
  • dziecko podejmuje zachowania ryzykowne dla siebie lub innych, jak alkohol, narkotyki, itp.
  • Kiedy nasze dziecko sygnalizuje nam taką potrzebę, bez podania przyczyny.

Justyna Glińska

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i specjalistka terapii uzależnień. Obecnie kształci się w zakresie seksuologii klinicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz terapię par w nurcie integracyjnym. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Od 2006 roku współprowadzi Poradnię Psychologiczną Centrum-Ja. Pracuje z osobami dorosłymi cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia odżywiania i zaburzenia osobowości, jak również z osobami doświadczającymi przemocy, z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin, a także z osobami z podwójną diagnozą. Leczy zarówno uzależnienia od substancji, jak i uzależnienia behawioralne. Pomaga parom i osobom indywidualnym w problemach seksuologicznych. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym pod patronatem Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii.