Skuteczność psychoterapii zależy od wielu czynników, między innymi od motywacji do terapii, od tak zwanych „motywów konkurencyjnych” hamujących zmianę, od roli objawów w systemie rodzinnym, od stopnia nasilenia zaburzeń, od struktury osobowości. Badania mówią o statystycznej skuteczności 60-80%, jednak trzeba brać poprawkę na wymienione przeze mnie czynniki.

Czynnikami leczącymi w podejściu poznawczo-behawioralnym są:

  • praca nad sposobem myślenia, nadawanymi znaczeniami i procesami poznawczymi, które leżą u źródeł zaburzenia
  • praca nad strategiami zachowania, które przynoszą straty i próba zastąpienia ich nowymi zachowaniami.

Techniki dobierane są do potrzeb i możliwości konkretnej osoby. Przykładowo może to być analiza zniekształceń poznawczych utrudniających życie, typu katastrofizacja czy myślenie czarno-białe (wszystko albo nic).

Justyna Glińska

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i specjalistka terapii uzależnień. Obecnie kształci się w zakresie seksuologii klinicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz terapię par w nurcie integracyjnym. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Od 2006 roku współprowadzi Poradnię Psychologiczną Centrum-Ja. Pracuje z osobami dorosłymi cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia odżywiania i zaburzenia osobowości, jak również z osobami doświadczającymi przemocy, z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin, a także z osobami z podwójną diagnozą. Leczy zarówno uzależnienia od substancji, jak i uzależnienia behawioralne. Pomaga parom i osobom indywidualnym w problemach seksuologicznych. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym pod patronatem Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii.