Jak działają osoby z osobowością narcystyczną?

Jak działają osoby z osobowością narcystyczną?

Czym jest osobowość narcystyczna i jak funkcjonuje? Osoby z osobowością narcystyczną często budzą mieszane uczucia i kontrowersje w społeczeństwie. Ich zachowania mogą być trudne do zrozumienia dla ludzi, którzy nie są zaznajomione z tą specyfiką charakteru. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się temu, jak działają osoby z osobowością narcystyczną oraz jakie są mechanizmy, które kierują ich postępowaniem.

Kim jest narcyz?

Kim jest narcyz i skąd wzięła się ta nazwa? Narcyz to postać z mitologii greckiej, która stała się symbolem narcyzmu i egocentryzmu. Narcyz był młodym i przystojnym mężczyzną, który odrzucił miłość nimfy Echo. W wyniku tego odrzucenia bogini miłości, Afrodyta, przeklęła Narcyza, skazując go na to, aby zakochał się w swoim własnym odbiciu. Gdy zobaczył swoje odbicie w wodzie, zakochał się w nim bez pamięci i nie mógł oderwać wzroku. Ta obsesyjna miłość do własnego odbicia doprowadziła go do śmierci.

Nazwa „narcyzm” wywodzi się właśnie od imienia tej postaci mitologicznej. Termin ten został wprowadzony do psychologii przez Sigmunda Freuda w kontekście teorii psychoanalitycznej. Freud użył terminu „narcyzm” w odniesieniu do stanu, w którym jednostka kocha samego siebie zamiast kogoś innego. Współcześnie termin ten został rozwinięty i stosowany w kontekście osobowości narcystycznej, opisując określony typ charakterologiczny.

Osobowość narcystyczna jest określana jako wzorzec myślenia i zachowania charakteryzujący się nadmierną potrzebą uznania, wyjątkowości oraz brakiem empatii w stosunku do innych osób. Osoby z tą osobowością często przejawiają potrzebę ciągłego podziwu, uwielbienia i afirmacji ze strony innych. Jednakże pod powierzchnią ich pewności siebie i egocentryzmu często kryje się krucha samoocena oraz głębokie uczucie niewystarczalności.

Jednym z głównych obronnych mechanizmów działania osób z osobowością narcystyczną jest tzw. mechanizm projekcji. Polega on na przypisywaniu własnych myśli, uczuć i motywacji innym. Osoby narcystyczne mogą np. zrzucić odpowiedzialność za własne niepowodzenia na innych, oskarżając ich o sabotowanie ich wysiłków czy też wmawiając sobie, że inni są zazdrośni lub zawistni o ich sukcesy.

Kolejnym istotnym aspektem jest brak empatii. Osoby z osobowością narcystyczną mają ograniczoną zdolność do współodczuwania czy rozumienia uczuć innych osób. W związku z tym mogą przejawiać zachowania wysoce egocentryczne, niezrozumiałe dla osób o bardziej empatycznym usposobieniu. W skrajnych przypadkach mogą być nawet okrutne czy manipulujące w stosunku do innych ludzi, nie liczące się z ich uczuciami czy potrzebami.

Jak postępują osoby narcystyczne?

Działanie osób z osobowością narcystyczną często opiera się na dążeniu do osiągnięcia wyższego statusu społecznego, władzy czy prestiżu. Mogą być skłonne do wykorzystywania innych ludzi do osiągnięcia swoich celów, a relacje międzyludzkie traktować instrumentalnie, jako narzędzie do własnego zysku czy uznania.

Jednakże istnieją też pewne subtelne różnice między osobami z osobowością narcystyczną a zdrowymi jednostkami. Osoby narcystyczne mogą być zafascynowane własnym wizerunkiem i sukcesem, ale jednocześnie nie odczuwają prawdziwego szczęścia czy spełnienia. W przeciwieństwie do nich, osoby o stabilnej samoocenie i zdrowej pewności siebie nie muszą ciągle podkreślać swoich osiągnięć czy szukać uznania poza sobą.

Warto zaznaczyć, że osobowość narcystyczna może być trudna do leczenia ze względu na trudności w uznaniu problemu przez samego pacjenta oraz skłonność do braku chęci zmiany swojego zachowania. Jednakże terapia poznawczo-behawioralna czy psychoterapia mogą być skutecznymi metodami wsparcia dla osób z tą osobowością, pomagając im rozwijać zdolności empatyczne oraz budować zdrowsze relacje z innymi.

Relacja z narcyzem

Czy relacja z narcyzem w ogóle jest możliwa? Jak bronić się przed manipulacjami narcyza? Podstawowym krokiem w obronie przed manipulacjami narcyza jest rozpoznanie jego charakteru zachowań. Zrozumienie mechanizmów, które kierują osobą narcystyczną, może pomóc w unikaniu pułapek oraz w utrzymaniu zdrowych granic w relacji. Ważne jest również dbanie o własne zdrowie psychiczne i samoocenę, aby nie dać się wciągnąć w manipulacje narcyza.

Należy mieć świadomość, że osoby narcystyczne często posługują się taktykami manipulacyjnymi, takimi jak gaslighting czy projektowanie własnych uczuć na innych. Dlatego ważne jest utrzymanie zdrowej dystansu oraz krytycznego podejścia do ich zachowań. Nie należy pozwolić narcyzowi na manipulowanie naszymi emocjami czy uczuciami.

W relacji z narcyzem kluczową rolę odgrywa również umiejętność wyznaczania granic i konsekwentne ich przestrzeganie. Nie należy pozwolić narcyzowi na naruszanie naszych granic czy wykorzystywanie naszych słabości. Ważne jest również okazywanie asertywności oraz wyrażanie własnych potrzeb i uczuć w sposób klarowny i stanowczy.

Należy również pamiętać, że czasem konieczne może być zakończenie relacji z narcyzem, jeśli staje się ona toksyczna i szkodliwa dla naszego zdrowia psychicznego. Niezależnie od tego, czy decydujemy się na utrzymanie relacji, czy jej zakończenie, ważne jest dbanie o własne dobrostan i szukanie wsparcia u osób bliskich czy specjalistów, jeśli sytuacja tego wymaga. Wsparciem może okazać się poradnia psychologiczna Warszawa. W wielu przypadkach dla związków, w których jedna osoba wykazuje cechy narcystyczne, pomogła terapia dla par.

Kim jest narcyz – podsumowanie

Zrozumienie mechanizmów działania osób z osobowością narcystyczną może pomóc w lepszym porozumieniu się z nimi oraz w odpowiednim reagowaniu na ich zachowania. Jednakże ważne jest również zachowanie zdrowych granic i dbanie o własne zdrowie psychiczne w relacjach z osobami o tej specyfice charakteru.

Czynniki leczące w psychoterapii grupowej.

Psychoterapia grupowa jest równie skutecznym procesem leczenia, co terapia indywidualna. Spotkania najczęściej odbywają się raz w tygodniu, a czas pobytu na grupie powinien wynosić minimum kilka miesięcy, aby odczuć jej terapeutyczne działanie.

Co daje grupa terapeutyczna ?

Wg jednego z twórców i praktyków terapii grupowej Irvina Yaloma w pracy grupy terapeutycznej działa kilka czynników, które wpływają na leczenie jej członków:

 • Pierwszy z nich to zaszczepienie nadziei. Każda z form psychoterapii pełni funkcję zaszczepiania i podtrzymywania nadziei, grupa terapeutyczna również. W trakcie trwania terapii grupowej jej członkowie nawzajem obserwują poprawę w funkcjonowaniu innych, to budzi wiarę w możliwość zmiany u siebie. Podobnie terapeuta – wierzy i dzieli się tym przekonaniem, że może pomóc każdemu pacjentowi zmotywowanemu do zmiany.
 • Drugim ważnym czynnikiem terapeutycznym jest doświadczenie uniwersalności problemów. Pacjenci często zgłaszają się na terapię z przekonaniem, że ich problemy są szczególnie ciężkie i wyjątkowe. Na grupie okazuje się, że inni mieli podobne doświadczenia, przeżywają podobne emocje, obawy czy wątpliwości. Doświadczenie to daje poczucie oparcia, wzajemnej akceptacji i oczyszczenia z trudnych, często traumatycznych przeżyć.
 • W grupie terapeutycznej pacjenci udzielają sobie wzajemnie informacji, dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Również terapeuta dzieli się informacjami na temat destrukcyjnych wzorców myślenia, czy przebiegu procesów chorobowych. Przekazywanie wiedzy i informacji obniża lęk i redukuje niepewność członków grupy.
 • Pacjenci, którzy trafiają do grupy często mają doświadczenia trudnych, niekiedy traumatycznych doświadczeń w pierwotnej grupie, w której wzrastali tj. w grupie rodzinnej. Spotkanie w grupie terapeutycznej z osobami w różnym wieku i z różnym doświadczeniem życiowym daje im możliwość ponownego przeżycia relacji z autorytetem, z rówieśnikami, doświadczenia uczuć współzawodnictwa, ale też wzajemnej troski czy przyjaźni. Umożliwia przez to wyrażenie różnego rodzaju, często ambiwalentnych uczuć i bycie z nimi przyjętym i zaakceptowanym. Taka sytuacja staje się niejako korektą wcześniejszych trudnych doświadczeń w rodzinie.
 • W pracy grupowej następuje też zjawisko naśladowania i wzajemnego uczenia się. Pacjenci uczą się komunikacji, czy też nowych zachowań od terapeuty i od innych osób w podobnej sytuacji życiowej, które dokonują zmian.
 • Terapia grupowa daje zatem nie tylko możliwość przepracowania problemów indywidualnych na tle grupy, ale jednocześnie staje się naprawczym doświadczeniem interpersonalnym, co skutkuje większą umiejętnością tworzenia bliskich i bezpiecznych relacji w życiu.

W Centrum- Ja prowadzimy obecnie grupę terapeutyczną dla osób uzależnionych. Tego typu wspólne doświadczenie choroby, jaką jest uzależnienie, szczególnie sprzyja działaniu wyżej wymienionych czynników leczących. Pacjenci nie tylko wzajemnie wspierają i motywują się do zmiany i zachowania trzeźwości, ale także czasem po raz pierwszy w życiu mogą doświadczyć poczucia przynależności, wzajemnego szacunku i stworzyć relacje oparte na autentycznej więzi. Umiejętności te z kolei uczą się przenosić w realne życie i właśnie tam budować bliskie relacje.

Justyna Glińska

Terapia uzależnień – perspektywa psychodynamiczna

 • Czym jest uzależnienie?

W znaczeniu klinicznym uzależnienie jest chorobą diagnozowaną na podstawie kryteriów objawowych i kryterium czasowego tj. wystąpienia objawów w ciągu ostatniego roku, a klasyfikowaną wg międzynarodowych klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych. Najczęściej rozumiemy uzależnienie, jako upośledzenie kontroli używania substancji lub kontroli zachowania.

W terapii psychodynamicznej rozumiane jest jako deficyt umiejętności w budowaniu więzi, który swoje swoje przyczyny ma w dzieciństwie, w relacjach z opiekunami. Gdy wchodzimy w dorosłe życie z takim deficytem, substancja lub czynności stają się substytutem relacji, wypełniają pustkę związaną z jej brakiem, dają poczucie chwilowego ukojenia w sytuacji stresu, bólu czy napięcia psychicznego. Jest to chwilowe ukojenie, a dalsze używanie substancji czy czynności jedynie pogłębia cierpienie. Uzależnienie staję się sposobem na zaspokojenie potrzeby bliskości, a w rezultacie prowadzi do coraz większej samotności i izolacji.

 • Jak leczymy uzależnienia?

Celem leczenia jest poznanie indywidualnych wzorców używania substancji lub nałogowego zachowania oraz zidentyfikowanie głębszych, zwykle emocjonalnych przyczyn tych trudności. Niezwykle istotne w leczeniu jest zrozumienie i wgląd, że używanie czy kompulsywne zachowanie służy regulowaniu emocji, wypełnia pustkę i zastępuje bliskie relacje.

Leczenie odbywa się poprzez stosowanie psychoterapii indywidualnej i grupowej w formule stacjonarnej – czyli leczenia zamkniętego lub ambulatoryjnej – czyli terapii dochodzącej. Terapia grupowa prowadzona jest na wiele sposobów, o których opowiemy w oddzielnym artykule. Terapia indywidualna powinna trwać co najmniej kilka miesięcy i odbywać się min. raz w tygodniu. Jej głównym motorem i czynnikiem leczącym jest relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu, akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa. Pacjent powinien w relacji z terapeutą poczuć się na tyle bezpiecznie, aby być może po raz pierwszy w życiu szczerze i bez lęku otwarcie mówić o swoich uczuciach, myślach i potrzebach. W wyniku trwania terapii i bezpiecznych relacji zarówno z terapeutą jak i w grupie terapeutycznej osoba borykająca się z problemem uzależnienia uczy się nowych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, przez co zdobywa narzędzia do radzenia sobie w potrzebą używania substancji lub nałogowego zachowania. Jednocześnie uczy się tworzyć relacje oparte na autentycznej wymianie doświadczeń, myśli i uczuć.

 • Dlaczego terapia psychodynamiczna?

Najbardziej popularną metodą leczenia uzależnień jest terapia poznawczo-behawioralna. Leczenie uzależnienia polega wtedy bardziej na usunięciu objawu, jakim jest używanie lub nałogowa czynność, a jej celem jest trwała abstynencja. Wyposaża pacjenta w konkretne i bardzo pomocne umiejętności radzenia sobie z głodem substancji, uczy konstruktywnych zachowań w sytuacjach społecznych i pomaga utrzymać abstynencję. Metody poznawczo-behawioralne (takie jak np. praca z przekonaniami, czy sposoby radzenia sobie z głodem) są również wykorzystywane w terapii psychodynamicznej, szczególnie w początkowej fazie leczenia uzależnienia.

W terapii psychodynamicznej nacisk położony jest na budowanie relacji terapeutycznej, także w grupie z innymi osobami, jak również na zmianę w całościowym funkcjonowaniu pacjenta, odkryciu i rozwiązaniu jego wewnętrznych konfliktów, które są źródłem uzależnienia. Od początku pochylamy się nad pacjentem całościowo, staramy się zrozumieć wpływ jego wczesnodziecięcych doświadczeń na dorosłe życie i potrzebę regulacji stanów emocjonalnych poprzez substancję lub czynność. Badania i praktyka kliniczna pokazują, że osoby uzależnione często doświadczyły w swojej historii traum, które dzielimy na traumy niedoboru lub traumy nadmiaru. W taki sposób doświadczenia traumatyczne podzielił Sandor Ferenczi, węgierski neurobiolog i psychoanalityk. Trauma niedoboru oznacza wszelkie zaniedbania emocjonalne, w tym opuszczenie, czy brak zaspokojenia podstawowych potrzeb. Trauma nadmiaru oznacza doświadczenia nadużyć czy przemocy, czyli sytuacji które były nadmiernie obciążające wobec możliwości rozwojowych dziecka. Pacjenci uzależnieni najczęściej doświadczyli jednej z nich, przez co w dorosłym życiu mają trudności w budowaniu bezpiecznej więzi z innymi, a substancja lub czynność ten brak im wypełnia. W terapii psychodynamicznej wraz z terapeutą zajmujemy się tymi trudnymi przeżyciami, tak, aby zrozumieć ich wpływ na bieżące funkcjonowanie, a w relacji z terapeutą, jak i na grupie wykształcić nowe korygujące doświadczenia relacyjne.

 • Od czego możemy się uzależnić?

Wg nowej klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych ICD 11 uzależnić możemy się od substancji psychoaktywnych, od hazardu i od gier komputerowych. Czynnościami nałogowe wg nowej klasyfikacji traktujemy jako zaburzenia kontroli impulsów. Wyróżniamy między innymi kompulsywne zaburzenie seksualne, piromanię czy kleptomanię. W praktyce możemy kompulsywnie pracować, robić zakupy, opalać się, ćwiczyć.

We wszystkich tych przypadkach na poziomie biologicznym systematycznie i często pobudzamy układ nagrody w mózgu. Uczymy się, że trudne i nieprzyjemne stany emocjonalne mogą być szybko zastąpione przyjemnością i ulgą. Sposób leczenia w obu przypadkach jest bardzo podobny. Zaleca się połączenie psychoterapii indywidualnej i grupowej. W rozumieniu psychodynamicznym terapia uzależnienia od substancji, jak i czynności kompulsywnych polega na zmianie w dotychczasowym systemie regulowania stanów emocjonalnych. Bardzo często osoba, która się uzależniła weszła w dorosłe życie z wadliwym sposobem radzenia sobie z emocjami i brakiem umiejętności bezpiecznego wiązania się z innymi. Uzależnienie tylko pogłębiło obie te trudności. W pracy terapeutycznej pomagamy wykształcić, taki sposób regulacji emocji, który nie dąży do szybkiej ulgi, a zamiast tego uczy rozpoznawać, przeżywać i wyrażać wszelkie emocje. Staramy się zrozumieć wpływ przeszłych, często traumatycznych doświadczeń na bieżące funkcjonowanie. W wyniku relacji terapeutycznej i pracy w grupie tworzą się umiejętności budowania bezpiecznych relacji z innymi.

 • Czy każdej osobie uzależnionej możemy pomóc?

Możemy pomóc osobom, które rzeczywiście tej pomocy chcą, które identyfikują w sobie problem, przeżywają z tego powodu ból i cierpienie, a także tym, dla których potrzeba zmiany jest silniejsza niż lęk przed nią. Często zaczynamy pracę właśnie od pracy z lękiem przed zmianą i budowaniem motywacji do niej. W pracy z osobą uzależnioną od substancji jest jednak bardzo duże ryzyko utraty zdrowia i życia, szczególnie obecnie, gdy substancje psychoaktywne mają nieznane pochodzenie i skład, a uzależniają niezwykle szybko tak jak opioidy, czy dopalacze.

 • Jakie przygotowanie powinien mieć terapeuta uzależnień?

Terapeuta uzależnień w Polsce powinien mieć ukończone szkolenie, zakończone egzaminem w jednej ze szkół rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Warto również, aby miał doświadczenie i szkolenie w zakresie prowadzenia psychoterapii w ogóle. Jest to o tyle istotne, gdyż duża część pacjentów uzależnionych boryka się z innymi problemami psychicznymi takimi jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, PTSD, czy też zaburzenia osobowości. Mówimy wtedy o leczeniu osób z podwójną diagnozą. W takich przypadkach potrzebne jest doświadczenie i szkolenie w zakresie prowadzenia psychoterapii w jednej z uznanych szkół psychoterapeutycznych w Polsce czy też na świecie.

Justyna Glińska – certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień