Coaching

Rosnąca konkurencja na rynku pracy sprawiła, że osiąganie dobrych wyników oraz możliwości awansu wymagają wysokich kompetencji osobistych i społecznych – umiejętności pracy w zespole, pod presją czasu, w szybko zmieniającym się otoczeniu. Umiejętności balansowania między budowaniem relacji, a stawianiem i egzekwowaniem wymagań od pracowników i współpracowników. Wiodące uczelnie ekonomiczne wprowadzają do programu elementy psychologii i rozwoju osobistego, zaś wyższa kadra kierownicza korzysta z coachingu menedżerskiego opłacanego przez pracodawcę. Konsultacje zawodowe dają możliwość rozwoju i pełnego wykorzystania swojego potencjału przez osoby, które nie korzystają z programów firmowych lub uczelnianych.

Dla kogo

Usługa przeznaczona dla osób, które chcą zwiększyć swoją skuteczność w wybranym obszarze życia zawodowego, zwłaszcza jeśli chodzi o skuteczną komunikację i współpracę z ludźmi oraz rozwój umiejętności miękkich.

Co daje

Zwiększenie samoświadomości, asertywności i pewności siebie. Eliminację niekorzystnych nawyków, uzyskanie nowych form działania i myślenia w kontaktach zawodowych.

Jak działa

Konsultacje zawodowe mają na celu rozpoznawanie i analizę obecnych sposobów działania i myślenia w pracy zawodowej i uzupełnienie ich o nowe zachowania, odpowiednie do sytuacji oraz uznanych przez Klienta wartości i celów. Elastyczność godzin i miejsc spotkań, a także możliwość konsultacji telefonicznych i mailem, pozwala Państwu efektywnie wykorzystać wykupiony czas.

Czas trwania

Nie jest określony, zależy od sytuacji i zakresu współpracy.

Cena

  • Konsultacje oraz opracowanie indywidualnego planu coachingu: 240 zł/ 90 min

Coaching w Centrum-Ja prowadzi Izabela Wożyńska- Więch i Justyna Glińska.