Dla kogo?

 • Dla rodzin pozostających w kryzysie, które potrzebują profesjonalnego wsparcia w pokonaniu go.
 • Dla tych, którzy borykają się z chorobą jednego z członków rodziny, a także z zaburzeniem psychicznym, zaburzeniem odżywiania czy też uzależnieniem.
 • Dla wszystkich, którzy pragną poprawić komunikację w rodzinie oraz nauczyć się rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

 

Co daje?

 • Uczy rozwiązywać sytuacje konfliktowe.
 • Poprawia komunikację w rodzinie.
 • Daje możliwość dzielenia się doświadczeniami i emocjami w związku z kryzysem rodziny lub chorobą jednego z jej członków.
 • Poprzez tworzenie genogramu, umożliwia zobaczenie poszczególnych ról w rodzinie i sposobów budowania relacji.
 • Pomaga zrozumieć wpływ międzypokoleniowych przekazów rodzinnych na funkcjonowanie rodziny.

 

Jak działa?

Terapia rodzinna prowadzona jest przez dwóch psychoterapeutów. Zawsze poprzedzona jest kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi (najczęściej dwa, trzy spotkania), podczas których ustalany jest czas trwania terapii, jej cele i zasady.

 

W czasie sesji terapeutycznych terapeuci pomagają usprawnić dialog pomiędzy członkami rodziny, szukają przyczyn zaistniałego kryzysu i wspólnie z rodziną ustalają korzystne dla wszystkich sposoby rozwiązania go. Praca odbywa się na sesjach, a także pomiędzy nimi, kiedy to rodzina próbuje realizować inne niż dotychczas wzorce komunikacji i reagowania. Praca z genogramem i wpływem przekazu międzypokoleniowego stanowi istotną część pracy terapeutycznej.

Cena

 • Konsultacja rodzinna500 zł / 90 min
 • Sesja terapeutyczna500 zł / 90 min
 • Wystawienie zaświadczenia220 zł

500 zł / 90 min

500 zł / 90 min

220 zł

Terapię rodzinną w Centrum-Ja prowadzą: Tatiana Łysiak i Justyna Glińska.