Jak wsparcie psychologa może pomóc w znalezieniu lub zmianie pracy?

Psycholog pracy w naszej poradni na podstawie wywiadu i testów psychologicznych przeprowadza diagnozę preferencji zawodowych. Na preferencje zawodowe składają się dotychczasowe kompetencje danej osoby, a także jej talenty i zainteresowania. Kolejny krok to pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i ćwiczenie rozmowy o pracę z wykorzystaniem nagrań filmowych. Na podstawie takiego nagrania psycholog analizuje nasze mocne i słabe strony Klienta i uczy zasad autoprezentacji. Umiejętności kliniczne naszego psychologa w połączeniu z długoletnim doświadczeniem pracy w dziale rekrutacji międzynarodowej korporacji, pozwalają na skuteczną diagnozę możliwości i ograniczeń danej osoby.

Idź do artykułu
Leczenie depresjiJak dbać o związekPokonywanie lękówPomoc dla dzieci i rodzicówRozwój zawodowyPytania o terapię