Psychoterapia grupowa jest równie skutecznym procesem leczenia, co terapia indywidualna. Spotkania najczęściej odbywają się raz w tygodniu, a czas pobytu na grupie powinien wynosić minimum kilka miesięcy, aby odczuć jej terapeutyczne działanie.

Co daje grupa terapeutyczna ?

Wg jednego z twórców i praktyków terapii grupowej Irvina Yaloma w pracy grupy terapeutycznej działa kilka czynników, które wpływają na leczenie jej członków:

  • Pierwszy z nich to zaszczepienie nadziei. Każda z form psychoterapii pełni funkcję zaszczepiania i podtrzymywania nadziei, grupa terapeutyczna również. W trakcie trwania terapii grupowej jej członkowie nawzajem obserwują poprawę w funkcjonowaniu innych, to budzi wiarę w możliwość zmiany u siebie. Podobnie terapeuta – wierzy i dzieli się tym przekonaniem, że może pomóc każdemu pacjentowi zmotywowanemu do zmiany.
  • Drugim ważnym czynnikiem terapeutycznym jest doświadczenie uniwersalności problemów. Pacjenci często zgłaszają się na terapię z przekonaniem, że ich problemy są szczególnie ciężkie i wyjątkowe. Na grupie okazuje się, że inni mieli podobne doświadczenia, przeżywają podobne emocje, obawy czy wątpliwości. Doświadczenie to daje poczucie oparcia, wzajemnej akceptacji i oczyszczenia z trudnych, często traumatycznych przeżyć.
  • W grupie terapeutycznej pacjenci udzielają sobie wzajemnie informacji, dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Również terapeuta dzieli się informacjami na temat destrukcyjnych wzorców myślenia, czy przebiegu procesów chorobowych. Przekazywanie wiedzy i informacji obniża lęk i redukuje niepewność członków grupy.
  • Pacjenci, którzy trafiają do grupy często mają doświadczenia trudnych, niekiedy traumatycznych doświadczeń w pierwotnej grupie, w której wzrastali tj. w grupie rodzinnej. Spotkanie w grupie terapeutycznej z osobami w różnym wieku i z różnym doświadczeniem życiowym daje im możliwość ponownego przeżycia relacji z autorytetem, z rówieśnikami, doświadczenia uczuć współzawodnictwa, ale też wzajemnej troski czy przyjaźni. Umożliwia przez to wyrażenie różnego rodzaju, często ambiwalentnych uczuć i bycie z nimi przyjętym i zaakceptowanym. Taka sytuacja staje się niejako korektą wcześniejszych trudnych doświadczeń w rodzinie.
  • W pracy grupowej następuje też zjawisko naśladowania i wzajemnego uczenia się. Pacjenci uczą się komunikacji, czy też nowych zachowań od terapeuty i od innych osób w podobnej sytuacji życiowej, które dokonują zmian.
  • Terapia grupowa daje zatem nie tylko możliwość przepracowania problemów indywidualnych na tle grupy, ale jednocześnie staje się naprawczym doświadczeniem interpersonalnym, co skutkuje większą umiejętnością tworzenia bliskich i bezpiecznych relacji w życiu.

W Centrum- Ja prowadzimy obecnie grupę terapeutyczną dla osób uzależnionych. Tego typu wspólne doświadczenie choroby, jaką jest uzależnienie, szczególnie sprzyja działaniu wyżej wymienionych czynników leczących. Pacjenci nie tylko wzajemnie wspierają i motywują się do zmiany i zachowania trzeźwości, ale także czasem po raz pierwszy w życiu mogą doświadczyć poczucia przynależności, wzajemnego szacunku i stworzyć relacje oparte na autentycznej więzi. Umiejętności te z kolei uczą się przenosić w realne życie i właśnie tam budować bliskie relacje.

Justyna Glińska

Izabela Wożyńska-Więch

Psycholog, psychoterapeutka, założycielka Poradni Centrum-Ja. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz terapię par i małżeństw. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami przeżywającymi trudności w życiu rodzinnym i zawodowym oraz pragnącymi wspomagać swój rozwój osobisty, chcącymi poprawić jakość swojego życia i relacji z innymi ludźmi. Odbyła podyplomowe Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Od 6 lat uczestniczy w seminarium na temat psychoanalitycznej pracy z parami prowadzonym przez Stanleya Ruszczyńskiego oraz Mary Morgan z Kliniki Tavistock w Londynie. Odbyła szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym realizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Ukończyła podyplomowe studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2003 r współpracuje z magazynem psychologicznym „Charaktery”, gdzie można znaleźć jej publikacje i komentarze eksperckie.