Terapia EMDR

W terapii Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) stosuje się procedurę zarówno przy pojedynczych ostrych traumach jak: wypadki, doznana przemoc, gwałty, jak i metoda ta jest skuteczna po przeżyciach traumatycznych, które miały miejsce kilka lat wcześniej i przeszły w chroniczne PTSD (zespół stresu pouarazowego). Pacjent koncentruje się najpierw na przeżyciu traumatycznym i negatywnych przekonaniach, które są wynikiem przeżytych doświadczeń. Potem śledzi wahadłowe ruchy ręki, od lewej do prawej, wykonywane przez terapeutę. Stosuje się też zamiennie bodźce akustyczne lub dotykowe (pulsatory, tapping). Powtarza się to tak długo, aż klient poczuje ulgę wobec traumatycznego wspomnienia, a stres związany z trudnym doświadczeniem znacznie się obniży lub ustąpi zupełnie.

Dla kogo

Procedura EMDR przeznaczona jest dla każdego pacjenta, który przeżył traumatyczne doświadczenie, ma poczucie, że dotychczasowe formy pomocy psychologicznej nie usunęły dokuczliwych objawów, ma diagnozę PTSD. Warunkiem zastosowania procedury EMDR jest stabilność klienta i gotowość na doświadczanie silnych emocji. Pacjent nie może być uzależniony od środków psychoaktywnych.

Co daje

Procedura EMDR pozwala na integrację trudnych doświadczeń w pamięci jako wspomnienie, a nie wciąż żywe doświadczenie. Dzięki procesowi przetwarzania następuje właściwa interpretacja i ocena danego zdarzenia. EMDR umożliwia przetworzenie i przeżycie emocji, które na skutek ekstremalnego doświadczenia zostały zablokowane lub wręcz odcięte od strumienia świadomości i są przechowywane jako wyizolowany element, uaktywniający się jako nadmiarowe, zaskakujące reakcje w odpowiedzi na bodźce pozornie w ogóle nie związane z wcześniejszymi przeżyciami.

Jak działa

EMDR działa poprzez integrację zakodowanego doświadczenia we właściwych strukturach mózgu. Badania pokazują, że po terapii EMDR zwiększa się aktywacja obszarów odpowiadających za procesy poznawcze a obniża aktywność struktur odpowiedzialnych za generowanie i przeżywanie lęku. Pacjenci znajdują słowa dla opisania swoich przeżyć, zintegrowana zostaje pamięć i emocje związane z doświadczeniem jako wspomnienie – trudne, ale już tylko wspomnienie.

Czas trwania

Pojedyncze, wyizolowane doświadczenie traumatyczne zajmuje 3-10 sesji. Należy jednak pamiętać, że często obecne objawy związane są z wcześniejszymi przeżyciami, np. zaniedbaniem emocjonalnym w dzieciństwie, doświadczeniem alkoholizmu rodzica, a obecna sytuacje jest jedynie „wyzwalaczem”, wtedy należy liczyć się z tym, że terapia może trwać kilkanaście miesięcy. EMDR jest jedną z procedur stosowaną w psychotraumatologii. Sesje psychotraumatologiczne trwają 90 minut i odbywają się co 2 tygodnie.

Cena

  • Pojedyncze spotkanie (co 2 tyg.): 190 pln/90 min

Terapię EMDR w Poradni Centrum-Ja prowadzi psycholog, psychotraumatolog Monika Wicińska